Zondag 27 jun 2021
Z o n d a g


10.00 Hauwert Notweg 7 1692EM 
K!ND
Velddienst
Samenwerking tussen Het Vierkant, Cunerakerk, THOMAS.
Dick en Ina Metselaar-Bak stellen hun tuin beschikbaar of eventueel een ruime schuur. 
Het is een kleurrijke dienst waarin we 'samen met elkaar' vieren.

Het thema is: Aanraking. 

We zullen doorgaan tot we samen zijn
(Video van de website-redactie)

Fijn dat velen van u er waren. Iedereen die heeft meegewerkt: hartelijk dank.

Voorgangers: Ds. Jantina de Ruiter
de heer Cor Hoogland
ds. Peter van Ankeren

foto: Ina Broekhuizen

terug