Donderdag 13 mei 2021
H e m e l v a a r t s d a g


Geen kerkdienst
J.S.Bach, cantata BWV 11, choral finale "Wenn soll es doch geschehen"
Vertaling: Ria van Hengel:
Wanneer zal het toch gebeuren, 
wanneer komt die dierbare tijd
dat ik hem zal zien in zijn heerlijkheid?


Hans Stolp (1942):
Bij de hemelvaart overschreed Jezus in zijn groei (of vergeestelijking) die grens naar hogere geestelijke gebieden, die voor de leerlingen niet te ervaren waren.
Die hogere, geestelijke dimensies doortrekken tegelijk hier en nu onze werkelijkheid, ook al kunnen wij ze niet zien of bewijzen.
Jezus bleef bij de hemelvaart bij ons, alleen nu vanuit een werkelijkheid die wij niet kunnen waarnemen.
Daarom leek het, alsof hij van hen wegging.
In Handelingen 1:9 staat dat een wolk Jezus aan het gezicht van zijn leerlingen onttrok.
De wolk staat ook symbool voor onze onwetendheid: de wolk van het niet-weten.

(Redactie)
 

terug