Zondag 6 jun 2021
Z o n d a g


10.00 Wognum
Video vanaf 35.00 minuten
Liturgie
Zingen, bidden: 
Teksten uit het Liedboek worden gelezen. U kunt  het Onze Vader zacht bidden en het lied na de zegen zacht zingen (zie 'Kerk en corona' onder menuknop 'Actueel').

10.00/19.00 Op Sweelink(hof)TV

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

terug