Zondag 20 jun 2021
Z o n d a g


10.00 Wognum - Avondmaal
Video vanaf 33.00 minuten
Liturgie
Bidden, zingen: 
Teksten uit het Liedboek worden gelezen. U kunt het Onze Vader zacht bidden en het lied na de zegen ingetogen zingen ('Kerk en corona' onder menuknop 'Actueel').
10.00/19.00 Op Sweelink(hof)TV


Voorganger: ds. Peter van Ankeren

terug