Zondag 27 jun 2021
Z o n d a g


10.00 Hauwert Notweg 7 1692EM 
K!ND
Velddienst
Samenwerking tussen Het Vierkant, Cunerakerk, THOMAS.
Dick en Ina Metselaar-Bak stellen hun tuin beschikbaar. Bij regen is er een ruime schuur. U bent van harte uitgenodigd.
Het is een kleurrijke dienst waar we 'samen met elkaar' vieren. Het thema is: Aanraking. Na een tijd van afstand houden en thuisblijven, hebben we gemerkt hoe we elkaar kunnen missen. Een knuffel, een arm om de schouder, een schouderklopje, dat geeft leven. In hart of ziel 'geraakt worden' kan energie geven. Een mooi verhaal, een nieuw idee, een lied dat tot je spreekt. Samen iets speciaals delen kan diep raken, een ervaring,  iets dat je vast kunt houden. 

Daarom vragen we u om een bloem mee te nemen, die bij de ingang in de grote vaas te zetten. De bloemen vormen een pallet van allerlei kleuren, geuren, soorten.

We zullen doorgaan tot we samen zijn
(Video van de website-redactie)


Voorgangers: Ds. Jantina de Ruiter
de heer Cor Hoogland
ds. Peter van Ankeren

terug