Protestantse Gemeente Het Vierkant

maandag 30 mei 2022 om 19.00

Pinksterpelgrimage: PKN Midden-Westfriesland, Dorpsstraat 42, Abbekerk
Voorganger(s): ds. Peter van Ankeren


Traditioneel houden de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in onze omgeving samen de Pinksterpelgrimage. Daarbij trekken we samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw in ons  West-Friese land.
We leven van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni naar het Pinksterfeest toe, voelen ons verbonden door de woorden die we lezen, de verzen die we zingen.

terug