Protestantse Gemeente Het Vierkant

zondag 5 juni 2022 om 10.00

Pinksterpelgrimage: RK Sint Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, Spanbroek
Voorganger(s): ds. Désirée Woudt, pastor Jan Verbruggen


Pinksteren
Traditioneel houden de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in onze omgeving samen de Pinksterpelgrimage. Daarbij trekken we samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw in ons  West-Friese land.
We leven van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni naar het Pinksterfeest toe, voelen ons verbonden door de woorden die we lezen, de verzen die we zingen.
Er was toch op het pinksterfeest, ruim tweeduizend jaar geleden, ook een grote menigte bijeen? Ieder werd daar in zijn eigen taal aangesproken, een wonderlijke gebeurtenis.
Als we de parallel naar het heden trekken, betekent het dat we, waar we ook vandaan komen en hoe we ook ons geloof in praktijk brengen, met elkaar een sfeer scheppen van verdraagzaamheid, van het doorgeven van de wortels van ons geloof aan onze vrienden, kennissen, familieleden. Zoveel individuen, maar toch een hechte club.
Dat is Pinksteren ten voeten uit.
Je zou zoiets unieks toch niet willen missen. Komt u ook?

“HET VUUR VAN DE GENERATIE Y en later!”
Bij deze Pinksterpelgrimage komen de jongeren aan het woord. Waardoor worden zij bewogen en geraakt? Waar gaan ze voor?
Jongeren hebben hun eigen specifieke kenmerken. Multitasken, keuzestress zijn de bekendste. Ze kunnen appen, netflixen, huiswerk maken, sociale media volgen tegelijk. 
Het leven is voor hen minder eenvoudig dan dat het voor hun ouders was. De wereld is onstabieler geworden, meer op het individu gericht. Dit maakt ze realistischer: ze denken al na over een vaste baan of liever nog een eigen onderneming.

Namens de Oecumenische Werkgroep Midden-West-Friesland,
Jan Verbruggen

terug