Protestantse Gemeente Het Vierkant

woensdag 1 juni 2022 om 19.00

Pinksterpelgrimage: PKN Het Vierkant, Kerkelaan 10, Benningbroek
Voorganger(s): pastor Álvaro Rodriguez Luque


Traditioneel houden de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in onze omgeving samen de Pinksterpelgrimage. Daarbij trekken we samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw in ons  West-Friese land.
We leven van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni naar het Pinksterfeest toe, voelen ons verbonden door de woorden die we lezen, de verzen die we zingen.

terug