Protestantse Gemeente Het Vierkant

zondag 5 juni 2022 om 10.00

Zwaag
Voorganger(s): ds. Rudolf Kooiman


Pinksteren
kerkdienstgemist.nl
Liturgie
Muzikanten van muziekvereniging De Herleving:
waldhoorn, dwarsfluit,
trompet, hobo.
Organist: Peter Zwart


Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.
Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom.

Datum, naam en oorsprong van Pinksteren
Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. 
In de 2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf
De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken.
De christenen zagen een parallel: met Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen (uit joden- en heidendom) verenigt tot een nieuw volk van God.

Omdat het joodse Wekenfeest - als men de eerste en de laatste dag van een periode meetelt - de vijftigste dag was, noemde men het in het Grieks ook Pentekostè, wat 'vijftig' betekent.

Gebruiken rond Pinksteren: de duif
Het gebruik stamt reeds uit de Middeleeuwen.
Tijdens het zingen van het Veni Sancte Spiritus liet men een houten duif vanuit het gewelf in het kerkgebouw neerdalen, terwijl men intussen brandende vlaspluisjes, rozenblaadjes of rode papiersnippers over de aanwezigen liet neerdwarrelen.
Geest van hierboven - Ik wil ...  - Stef Bos

 

terug