Protestantse Gemeente Het Vierkant

zondag 6 november 2022 om 11.00

Wognum Westfriese Ekklesia
Voorganger(s): Liturg: Marga de Groen

westfrieseekklesia.nl
Koor met Kees Kok,
pianist: Dick Grasman

Jaarthema:  “Inspirerende liederen - bron van bezieling”
Toespraak: Kees Kok: Ander licht  VL798
Wie een toespraak houdt, kiest een lied van Huub Oosterhuis waardoor die geraakt is; een lied dat voortkomt uit de bijbelse traditie, dat een actuele betekenis heeft.
Deze liederen nemen een essentiële plaats in de diensten. In veel liederen gaat het over een visioen van vrede dat haaks staat op het alledaagse leven,  de gangbare manier van denken.

terug