Protestantse Gemeente Het Vierkant

zondag 5 mei 2024 om 11.00

Wognum, Westfriese Ekklesia
Voorganger(s): Liturg: Marga de Groen


westfrieseekklesia.nl
Koor - Jerry Korsmit
pianist: Dick Grasman
Thema 2024: 
Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
is leven van de wind.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Uitgangspunt is dit lied van Huub Oosterhuis.
Het zet de mens kwetsbaar neer, totdat die uit de tijd wordt genomen.
In al die pijn, zorgen, het slijten-aan-elkaar, zit een diepe zegen.
Het mensenleven gaat naar voltooiing toe.


Voorganger : Kees Swan: 
Maria van Magdala en Psalm 63 vrij

Naar jou sta ik op in de morgen
roep ik de uren bid het licht
strompel om water.

Naar jou dorst ik door de middag
lichaam ben ik, ziel smeek ik
met de schaduwen val ik.

Naar jou woel ik in de nacht –
slaap je? raak mij aan
dat ik rust vind

en naar jou opsta in de morgen.
 

terug