Protestantse Gemeente Het Vierkant

zondag 18 februari 2024 om 10.00

Sijbekarspel
Voorganger(s): ds. Marianne Gaastra


Uitzending
Liturgie
40-dagentijd

Hij leefde er te midden van wilde dieren, 
engelen zorgden voor Hem (Marcus 1, 13b)


Herbevestiging Jan Hania als
ouderling-kerkrentmeester

Avondmaal
Vooral het gezamenlijke vieren staat centraal: een Agapè viering.
De eerste christenen kwamen regelmatig thuis bij elkaar. Ieder bracht wat mee, gaf dat af om de tafel klaar te kunnen maken. Wij doen dat in de vorm van de collecte voorafgaand aan de kerkdienst.
Tijdens de maaltijd vertelde men verhalen over het leven van Jezus. De maaltijd drukte de onderlinge verbondenheid uit en met Jezus.
Met een dankgebed vroeg men de zegen over brood en wijn. Ze braken het brood,  deelden het met elkaar.
Wat overbleef werd verdeeld onder de mensen die het goed konden gebruiken.
De agapè-maaltijd wordt vaak omschreven als een liefdesmaal of een maaltijd onder vrienden.

Bron: Website Stephanusparochie Meppel.

10.00/19.00 Sweelinck-TV
 

terug