Kerkenraad Kerkenraad
Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Rens Opbroek [
0229-591502. 
opbroekbadoux@ziggo.nl

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl

Scriba: Ansje Licht. 
 
terug