Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kwartaalverslag 3 - 2023

Kwartaalverslag 2023 van de stichting Straatpastoraat Hoorn,
met daarin o.a. de laatste ontwikkelingen rond zaken als:
De rustplek en de subsidieaanvraag voor "Warm Onthaal". 

Ondersteuning
Allereerst willen we graag onze erkentelijkheid uitspreken voor het feit dat de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker en de PCI van de H.Matteüsparochie het werk van de straatpastor c.s. financieel (mede) mogelijk maken.
Verder verheugen we ons erover dat de protestantse gemeente “Het Vierkant” (Wognum, Nibbixwoud, Benningbroek en Sijbekarspel) de stichting straatpastoraat als haar jaardoel heeft gekozen. Daartoe worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder filmbijeenkomsten, wandelevenementen en een grote kerstmarkt. We horen dat er een recordopbrengst in het verschiet ligt. Dat is mooi, maar nog veel mooier is dat ons werk ook in de regio wordt gedragen, omdat men daar inziet dat de dak-en thuislozen uit de regio allemaal in Hoorn terecht komen voor ondersteuning.

Urmie Seedorf heeft meer defintief enkele organisatorische taken overgenomen van Esther.
Ze is betrokken bij “Warm Onthaal” en de “Bakkie-fiets”, denkt mee over de “Rustplek”
en het “Smalle beurzenfestival.” Het contract met Urmie als “assistent van de straatpastor”, is verlengd tot september 2024.

Subsidieaanvraag
Er is dit voorjaar een subsidieaanvraag gedaan voor “Warm Onthaal” bij de gemeente Hoorn.
De termijn om op die aanvraag te reageren is inmiddels verstreken. Daarop hebben we de wethouder attent gemaakt. Ze heeft ons verzoek om een snel antwoord doorgeleid naar de verantwoordelijke medewerkers. Die hebben gerageerd en nodigen ons uit voor nader overleg.

DE PROJECTEN
Smalle Beurzenfestival

Er staat voor het komende seizoen 2023/24 weer een smallebeurzen festival op het programma. Esther en Urmie gaan daartoe samenwerken met drie vierdede jaars stagiairs van het Horizon-college. Het eerstvolgende festival zal om die reden plaatsvinden in april 2024.
In de eerste maanden van het schooljaar zullen de stagiairs 1x per maand meewerken
en vanaf januari elke week beschikbaar zijn voor de organisatie.

Lunches op zondag
De lunches op zondag zijn in de eerst plaats bestemd voor dak- en thuislozen, maar iedereen die met hen kennis wil maken is ook van harte welkom.

Rustplek
We proberen ook een “Rustplek-project” van de grond te tillen in Hoorn, naar het voorbeeld van Amersfoort. Het gaat daarbij om adressen waar mensen, die plotseling dakloos worden, enkele weken tot 5 maanden onderdak kunnen krijgen, tot rust kunnen komen, onder begeleiding toekomstplannen kunnen maken. Daar is een betaalde coördinator voor nodig.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Hakhoff, want het idee kan alleen doorgaan als de burgerlijke gemeente meedoet. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar ook om de bereidheid als postadres te fungeren. Het project richt zich vooral op de gastgezinnen. De kamers die zij beschikbaar stellen is woonruimte, die zonder dit project nooit te voorschijn zou komen.
Inmiddels zijn de documenten zoals die in Amersfoort functioneren aangepast aan de West-Friese situatie en aan de gemeente Hoorn toegestuurd. In het gesprek is ons beloofd dat de gemeente in oktober/november hierop zal terugkomen.

De Bakkie-fiets - elke woensdag van 11.00 – 12.30 uur
We zouden het aantal locaties waarop die functioneert graag uitbreiden. Het ontbreekt ons momenteel aan voldoende vrijwilligers om dat idee te realiseren. Op het Betje Wolffplein echter blijkt dit initiatief een succes. Enkele eenzame bewoners van de Kersenboogerd kijken elke week weer uit naar de bakfiets. Zij vormen de harde kern en daaromheen maken steeds meer mensen even praatje bij een kop koffie/thee.  Henri Redan blijkt de ideale vrijwilliger voor deze activiteit. Hij spreekt voorbijgangers spontaan aan, de daar vervolgens ook vaak spontaan op reageren.

Ton Heijboer
 
terug