Protestantse Gemeente Het Vierkant

Predikant


Ds. Peter van Ankeren
[0229-506874
Lees meer 

Afscheid

Ons afscheid van Het Vierkant nadert. 
Op zondag 28 augustus neem ik, na vijf jaar uw predikant te zijn geweest, samen met Kees afscheid van de Protestantse Gemeente Het Vierkant. Om 14.00 uur in de kerk van Wognum. N.B. Er is geen ochtenddienst in onze kerk.
De zondag erna, 4 september, word ik verbonden aan Gereformeerde (PKN) kerk de Morgenster in Papendrecht. Deze dienst begint om 15.00 uur.
Tussen afscheid hier en intrede in Papendrecht vindt de verhuizing plaats, nemen we onze intrek in de pastorie, Vondellaan 160, 3351 HG Papendrecht.

Ik heb in de afgelopen jaren velen van u en jullie mogen ontmoeten. Soms waren het mooie momenten waarop we gezamenlijk optrokken, soms was de aanleiding verdrietig. Maar we mochten met elkaar op weg gaan. Een weg, geïnspireerd door onze Heer Jezus. Een weg met soms vallen, maar ook opstaan. Steeds mochten we elkaar vasthouden in het vertrouwen dat we niet anders vallen dan in de handen van de Eeuwige.
Dat is voor mij, als uw predikant, ook in mijn periode hier in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud, altijd mijn hoop, vertrouwen gebleven.

Ik zeg het bij mijn afscheid ook zeker, en ik doe het nu alvast ook hier:  ik dank u voor uw vertrouwen dat u in mij heeft gehad. Voor uw verhalen, uw levens- en geloofsverhalen die u mij heeft toevertrouwd, met mij heeft willen delen.
U heeft mij geïnspireerd in mijn werk. Ik hoop dat ik iets van mijn inspiratie aan u kon laten zien.

Ik ben trots op wat u allemaal doet, ieder op haar/zijn eigen manier, om deze gemeente te doen leven, te laten voortbestaan. Daar wens ik u ook in de toekomst Gods zegen bij.

In de dagen na het afscheid rijdt de verhuiswagen voor om onze spullen naar Papendrecht te brengen. Net zoals bij de vorige verhuizing worden dat meerdere verhuiswagens.

Er is een ongeschreven regel in de kerk dat je na je afscheid ongeveer een jaar niet voorgaat in je (dan) vorige gemeente. Ik denk dat dat goed is. U gaat verder en wij gaan verder. In de loop van volgend jaar sta ik een paar keer op het rooster om als gastpredikant voor te gaan in uw midden, in het Vierkant.

Tot de verhuizing eind augustus werk ik hier nog in het Vierkant.  U komt ons beiden  verschillende keren in de kerk tegen. We hopen met elkaar een goede tijd te hebben.
Een goede zomer toegewenst.  Een hartelijke groet, mede namens Kees.

Zegen

Al bladerend door de kerkbladen van de afgelopen jaren kwam ik deze tekst tegen.Een zegen, die ds. Janneke Nijboer heeft geschreven.

God zegent je
met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!


Met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.


Met geel van de narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.


Met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.


Met blauw van het water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.


Met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.


Met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.


Dat deze zegenwoorden met u mee mogen gaan in de nu aangebroken zomerperiode.
Dat deze zegen, waar dan ook, tot steun mag zijn.