Protestantse Gemeente Het Vierkant

Predikant


Ds. Peter van Ankeren
[0229-506874

>Lees meer> 

Beroep


Wognum, 29 maart 2022

Beste gemeenteleden van Het Vierkant,

Zondag 20 maart meldde ik na de kerkdienst dat ik een tijdje geleden benaderd ben door de gereformeerde kerk De Morgenster (PKN) in Papendrecht in verband met een predikantsvacature.

Na een aantal goede gesprekken met de beroepingscommissie heeft de commissie mij voorgedragen aan de kerkenraad van De Morgenster als te beroepen predikant. De kerkenraad heeft ook ingestemd met een beroep op mij.
Op 20 maart heeft de kerkelijke gemeente, in een speciale gemeentevergadering, aansluitend aan de kerkdienst, ook van harte ingestemd met het beroep op mij.

Maandagavond 28 maart is een afvaardiging van de beroepingscommissie bij Kees en mij thuis geweest en heb ik de beroepsbrief gekregen. Ik heb het beroep aangenomen, hetgeen betekent dat wij u over enige tijd gaan verlaten, naar Papendrecht zullen verhuizen.

Voor alle duidelijkheid: ik voel mij zeer thuis in uw midden en werk met veel plezier binnen de gemeente het Vierkant. Ik wilde echter, indien mogelijk, voor mijn emeritaat nog één keer van gemeente wisselen. Toen de gemeente De Morgenster uit Papendrecht mij benaderde en het in alle opzichten ‘klikte’ heb ik daarom met pijn in het hart uiteindelijk besloten deze kans toch aan te grijpen en het beroep te aanvaarden. Ik ga u zeker missen!

Ik ben voornemens om op zondag 28 augustus afscheid te nemen als predikant van Het Vierkant. Tot die tijd werk ik gewoon in Het Vierkant en hoop ik samen met u nog een goede tijd te hebben.

19 mei

Ik moest onlangs aan mijn basisschooltijd -toen lagere schooltijd geheten- denken. Ik zat op een christelijke school (Johannes Postschool in Amstelveen). Aan het begin van de dag werd er uit de bijbel gelezen, gebeden, een lied gezongen. Dat lied stond op de linkerkant van het schoolbord met krijt geschreven. Het bleef daar de hele week staan. Elke ochtend zongen we datzelfde lied. Psalmen, gezangen kwamen zo voorbij.
Ik moest daar ineens aan denken, aan de tweede klas, ruim 50 jaar terug, toen ik in het programma Petrus in het land Psalm 42 hoorde zingen: evenals-een-moede-hinde naar het klare water smacht.... Hoewel de tekst van deze psalm in beeld verscheen, kon ik die eigenlijk zo uit mijn hoofd meezingen. Dat heb ik ook gedaan.


Leerde u vroeger psalmen en gezangen op school?

Een fijne donderdag.

Stille Week