Naar de kerk

Naar de kerk
De autodienst is voor wie slecht ter been is en graag de kerkdienst wil bijwonen.
U kunt dan contact opnemen met
Arie Dubbeldam [0229-572122

 
 
Bezoekgroep

Bezoekgroep
Coõordinator: Barbara Donker
 
Communicatie

Communicatie
Coõrdinator: Rens Opbroek

Website:
- www.protgemwognumbsn.nl
- webmaster#protgemwognumbsn.nl (# = @)

Facebook: Vierkant Samen
- vierkantsamen@hotmail.nl
Redactie: Arienne Brinkman

Klankbord:
- klankbord@protgemwognumbsn.nl
- Redactie: Ina Broekhuizen,
Annebeth Kerkhoff, Piet Rietveld
 
Diaconaat

Diaconaat
Voorzitter: Ton Novotný
Secretaris: Lammy Taanman
Penningmeester: Rens Opbroek; 

Henny Dubbeldam,  Anneke van Eck
Thea Borger, Elly Sprong 


diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Bankrekeningnummer
NL19 RBRB 0825 0203 87
 
lees meer »
 
Financiën & Beheer

Financiën & Beheer
Voorzitter: Jan Hania 
Secretaris: Hilly Kool

(Leden-)Administratie
Peter van der Molen
Postbus 24
1687 VR  Wognum
leden@protgemwognumbsn.nl
Boekhouder: Herman Borger 
Adviseur: Rogier Smit

Bankrekeningnummers
NL09 RABO 03716 06020  
NL86 RABO 03629 50910
Prot. Gemeente Wognum/BSN 
 
Diaconale coll€ct€doelen

Diaconale coll€ct€doelen
Uw bijdragen graag op bankrekeningnummer 
NL19 RBRB 0825 0203 87
lees meer »
 
K!ND

K!ND
Coõrdinator: Naomi Rijpkema - naomi.r87@hotmail.nl;

Rieneke de Boer, Inge Drijver,
Miranda Geschiere, Renate Koren  


 
 
Lectoren

Lectoren
Coõrdinator: Barbara Donker;

Tryja Boven, Pieter Gorter,
Koos Taanman, Bernice Zuidhof
 
Livestream kerkdiensten

Livestream kerkdiensten
Streamteam
Coõrdinatoren:
Peter van der Molen, Jan Boven;

Arienne Brinkman, Pieter Gorter,
Joost van der Kooij,
Mirjam Schreuder

             
              
             
 
 
Vieringen

Vieringen
Coördinator: ds. Peter van Ankeren;

Arjen de Boer, Arienne Brinkman,
Renate Koren, Jeroen Rijpkema
lees meer »
 
Pastoraat

Pastoraat
We proberen vorm, inhoud te geven
aan het pastoraat
binnen onze gemeente.

Arienne Brinkman, Tryja Boven,
Barbara Donker, Cobi Louissen,
Bernice Zuidhof