Protestantse Gemeente Het Vierkant

Toe-komst


Samenvatting Gemeente-bijeenkomst woensdag 11 mei 2022 
Aanwezig: 40 kerkleden.

Vieringen 
In de coronatijd werden de diensten eerst vanuit de Hiëronymuskerk uitgezonden via de live-stream. Dit gaf de mogelijkheid om een ander soort liederen via YouTube te beluisteren. Dit bleef zo toen we later zelf een live-stream hadden.

Een dominee voor de volle 100% zal, gezien het aantal gemeenteleden, niet haalbaar zijn. Dus moet er een beroep worden uitgebracht op een predikant voor 50 of 60%.
- er  zal niet ieder zondag een invaller zijn
- kerkdiensten. samen-zijn worden heel belangrijk gevonden
- we moeten ook aan andere invullingen denken

Alternatieve mogelijkheden, kernpunten  
Enkele reacties:
- samenzijn werd erg gemist
- livestream belangrijk
- we kunnen de eerste zondag van de maand ook aansluiten bij de Westfriese Ekklesia
- hoe lossen andere gemeenten dit op
- heeft de PKN hier voorbeelden voor
- gastsprekers of mensen met talenten uitnodigen.
- we willen we de diensten aantrekkelijker voor jongeren maken.
Kortom, genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan.

Samenwerking met andere kerken
De Thomasgemeente wil graag samenwerking op bestuurlijk vlak en bij elkaar  kerkdiensten bijwonen.
Ook vindt er een gesprek plaats met gemeente Midden-Westfriesland. Is projectmatige samenwerking mogelijk? 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld:
- de beroepingsprocedure starten, een advertentie plaatsen voor een predikant voor 60%?  Later bezien of er nog samenwerking nodig is
- Welke taken van een 60% dominee vinden we belangrijk om te blijven doen
- Is er een alternatief

Verhuur/verkoop kerken Benningbroek, Sijbekarspel
In 2010 zijn Sijbekarspel, Benningbroek, Nibbixwoud met Wognum samen verder gegaan met de afspraak dat er de eerste tien jaren geen kerken verkocht worden.
We zijn nu in een andere tijd beland met veel minder gemeenteleden, lagere renteopbrengsten, ouder wordende vrijwilligers, een jaarlijks oplopend tekort op de begroting.
Daarom is in 2020 een projectgroep ingesteld om te onderzoeken hoe meer opbrengst via verhuur of verkoop van de beide kerken is te genereren.

Een uitgebreid verslag kunt u aanvragen via: scriba@protgemwognumbsn.nl
terug