Protestantse Gemeente Het Vierkant

Vacatures

Graag wijzen we u op vacatures in de taakgroepen in onze gemeente Het Vierkant. 
Het betreft de taakgroepen Diaconaat, Pastoraat, Vieringen, K!ND.
Als vrijwilliger doet u in de taakgroep mee, zonder in de kerkenraad zitting te nemen. 
Heeft u belangstelling?
Neem contact op met de voorzitter van de betreffende taakgroep. Die kan u informeren.
>Lees meer> over taakgroepen
verderop onder deze menuknop
terug