Protestantse Gemeente Het Vierkant

Veertigdagentijd


Op Aswoensdag is de veertigdagen-tijd ingegaan, ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd. Het zijn veertig dagen voor Pasen, een tijd van inkeer, versobering. De liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer, rouw.
Met Pasen is het wit, de kleur van de opstanding, het nieuwe leven. 
Het lijden van Christus, zijn kruisiging, graflegging, opstanding zijn de aandachtspunten waaromheen de kerkdiensten van deze zondagen zijn vormgegeven in lezingen, liederen, gebeden.
In de Stille Week zijn er vanaf Witte Donderdag tot en met Paaszondag kerkdiensten met elk hun eigen karakter.
Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal ter nagedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden hield, de dag voordat hij werd gekruisigd.
Op Goede Vrijdag komen we samen om het bijbelse lijdensverhaal -  het verhaal van de kruisiging, graflegging van Jezus - met elkaar te lezen.
De liederen staan, net als de muziek die klinkt, in het teken van dit gedeelte van het evangelie.
Op Stille Zaterdag vieren we de terugkeer van het licht, de opstanding van Jezus. De nieuwe paaskaars wordt naar binnen gedragen. We delen het licht. “Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft”: een lied dat we op die dag zingen. Dat hebben we broodnodig, om het in alledaagse spirituele woorden te zeggen.
Met Pasen is het voluit het feest van de opstanding. Een nieuwe morgen breekt aan. Altijd opnieuw.
Marianne Gaastra
terug

Bezinning op weg naar Pasen

Wognum & Amsterdam, Westerkerk
25-02-2024 om 10.00 & 17.00

10.00
Uitzending
Liturgie
40-dagentijd
Voorganger:

pastor Ton Heijboer

Een stem zei vanuit de wolk:
"Dit is mijn Zoon. Luister naar Hem."


10.00/19.00 Sweelinck-TV17.00 Uitzending
Voorganger:

dr. Christina Pumplun

Koor, 't Kabinet, solisten 
- Jan Joost van Elburg
Cantate: Gottfried Heinrich Stölzel - Jesaja 12
Ich danke dir, dass du zornig bist gewesen
 

Meditatie         
27-02-2024 om 11.00

>Lees meer> menuknoppen:
AgendaKerkdienstenDiaconie

QR-code tot 16.1.2025