Protestantse Gemeente Het Vierkant

dinsdag 14 juni 2022

Werkgemeenschap Predikanten

Locatie: 
 kerk Wognum
Tijdstip: 
 09.30  - 12.00

De werkgemeenschap heeft in het bijzonder tot taak:
− de onderlinge opbouw van het geestelijk leven met het oog op het werk waarmee de leden zijn belast;
− het bevorderen van pastorale zorg;
− de bezinning op de versterking van het geestelijk leven van de gemeenten en het uitwisselen van de daaromtrent opgedane ervaringen;
− de gezamenlijke bestudering van themata die voor het werk van de predikant van belang zijn;
− het regelen van de waarneming van het werk van de predikant in de gemeenten en wijkgemeenten met inbegrip van het aanwijzen van een consulent voor elk van die gemeenten. 

terug
 Diaconale Coll€ct€-doelen
onder menuknop 'Diaconie'
______________________
Pinksterpelgrimage

Traditioneel houden de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in onze omgeving samen de Pinksterpelgrimage. Daarbij trekken we samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw in ons  West-Friese land.
We leven van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni naar het Pinksterfeest toe, voelen ons verbonden door de woorden die we lezen, de verzen die we zingen.

“HET VUUR VAN DE GENERATIE Y en later!”
Bij deze Pinksterpelgrimage komen de jongeren aan het woord. Waardoor worden zij bewogen en geraakt? Waar gaan ze voor?
Jongeren hebben hun eigen specifieke kenmerken. Multitasken, keuzestress zijn de bekendste. Ze kunnen appen, netflixen, huiswerk maken, sociale media volgen tegelijk. 
Het leven is voor hen minder eenvoudig dan dat het voor hun ouders was. De wereld is onstabieler geworden, meer op het individu gericht. Dit maakt ze realistischer: ze denken al na over een vaste baan of liever nog een eigen onderneming.

Namens de Oecumenische Werkgroep Midden-West-Friesland,
Jan Verbruggen