Verbouwing Verbouwing
Aankomende zomerperiode, van half augustus tot en met begin oktober zal er een ingrijpende verbouwing plaatsvinden in de kerk van Wognum.

Beneden in de hal wordt een invalidetoilet gerealiseerd.
De keuken wordt gerenoveerd en de verbinding tussen de keuken en de achterzaal krijgt een nieuwe uitstraling.

De werkzaamheden in de kerk zijn gepland van:
16 augustus tot en met 4 oktober.

In de week van 26 augustus is de kerk helemaal niet toegankelijk.

Welke hinder de werkzaamheden zullen leveren is niet duidelijk. Overdag wordt er gewerkt dus zal de overlast groot zijn. Voor de avonden en de weekenden zal getracht worden de kerk beschikbaar te houden voor gebruik.

Voor meer informatie over de verhuur van de kerk in bovenstaande periode kunt u contact opnemen met de koster.
Email:
 
 
Bevrijdingsdag 5 mei 2019

Bevrijdingsdag 5 mei 2019
lees meer »
 
Schrijfochtend, woensdag 24 april

Schrijfochtend, woensdag 24 april
lees meer »
 
Schrijfochtend, woensdag 24 april

Schrijfochtend, woensdag 24 april
 
Plusmiddag

Plusmiddag
Op woensdag 10 april wordt weer de Plusmiddag gehouden in de kerkzaal van de kerk in Wognum. Vanaf 13.30 uur ben u welkom. Een leuke en interessante middag met een invulling van het programma door De Cromme Leeck. Natuurlijk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. U krijgt nog een uitnodiging, ook om een introducé mee te nemen!

Op dinsdag 2 april is er om 18.00 uur in de kerkzaal van de kerk van Wognum een Diaconale maaltijd, georganiseerd door Taakgroep Diaconaat.  U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Doet u mee? De kosten zijn E.6,- en gaan geheel naar ons Jaardoel: ODC De Vlinders van Esdege Reigerrsdaal in Wognum. ODC staat voor Orthopedagogisch DagCentrum. Een inschrijflijst ligt achterin de kerk. Aanmelden kan ook per mail bij Alex Kooi:  of bellen 06-22809135.
 
OPBRENGST KERSTMARKT OPBRENGST KERSTMARKT

In december hebben we al enkele foto's laten zien van de Kerstmarkt die we organiseerde. Vandaag tijdens de dienst, werd de totale opbrengst bekend gemaakt. Dank aan de organisatie, dank aan alle vrijwilligers en dank aan de standhouders en natuurlijk de bezoekers. Wat een prachtig resultaat. Er gaat dus 3/4 naar Stichting Leergeld (dit bedrag zit al in het bedrag wat we hebben overhandigd, zie bericht elders) en 1/4 gaat naar het spaarpotje voor een nieuwe geluidsinstallatie voor in de kerk van Wognum.
lees meer »
 
OPBRENGST JAARDOEL 2018 OPBRENGST JAARDOEL 2018

STICHTING LEERGELD:
Het afgelopen jaar heeft onze gemeente gespaard voor Stichting Leergeld West-Friesland. Zij ondersteunen ouders met een zeer kleine/smalle beurs in de aanschaf voor laptops als kinderen deze nodig hebben voor school. De gemeente heeft het afgelopen gewandeld, gefietst, is naar de film geweest, heeft een sobere maaltijd georganiseerd rondom Pasen, er is gecollecteerd in diensten en als klap op de vuurpijl ging 3/4 van de opbrengst Kerstmarkt ook naar Stichting Leergeld. Vandaag de overhandiging en het bekend maken van het bedrag. Er is maar liefst €2899,07 opgehaald en de Diaconie heeft het afgerond naar € 3000,00! Wat een prachtig bedrag! Dhr. Martin van der Raad van Stichting Leergeld was dan ook blij verrast en melde dat van dit bedrag goed is voor iets meer dan 17 laptops! Groot is dan ook de dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit te realiseren.

 

lees meer »
 
Het jaardoel 2019 Het jaardoel 2019
Jaardoel diaconie 2019, De Vlinders in Wognum

De diaconie van de Protestantse Gemeente Het Vierkant kiest ieder kalenderjaar een speciaal doel.
Voor 2019 is dat het orthopedagogisch dagcentrum De Vlinders, gehuisvest in multifunctioneel centrum De Bloesem in Wognum. 
De groep De Vlinders is onderdeel van de Stichting Esdégé-Reigersdaal, die in de regio Noord-Holland Noord mensen ondersteunt met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
De Vlinders biedt dagbesteding voor kinderen tot 12 jaar.
Er zijn één of meer momenten in de week waarbij ze integreren met kinderen zonder beperking van de Hieronymusschool, de Speelwagen of met kinderen van Kiddy World.
De praktijk laat zien dat kinderen met en zonder beperking op een heel vrije en natuurlijke wijze met elkaar omgaan. Mede daardoor komt ieder kind binnen de eigen mogelijkheden weer een stapje verder in zijn of haar ontwikkeling.

In 2019 collecteert de diaconie tijdens kerkdiensten een aantal malen voor dit jaardoel.
Daarnaast zijn er speciale acties, zoals samen wandelen, fietsen, samen eten en naar een film gaan. Naast de gewone kosten betalen de deelnemers een bedrag van ca. € 5,- dat ten goede komt aan het jaardoel. Ook gaat daar een groot deel van de opbrengst van de Kerstmarkt naartoe.

De diaconie garandeert een bedrag van € 1500,- maar de praktijk laat zien dat dit bedrag doorgaans ruim wordt gehaald. De totale opbrengst wordt besteed aan een concreet doel, voor De Vlinders in ieder geval een duo-wandelwagen.


voor meer info klikt u hier
 
Prot. Gem. Het Vierkant en de Nashville verklaring Prot. Gem. Het Vierkant en de Nashville verklaring
De Protestantse Gemeente Het Vierkant te Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud neemt afstand van de zgn. Nashville verklaring.
Daarin wordt o.a. uitgesproken dat het huwelijk is voorbehouden als een relatie tussen man en een vrouw.
 
lees meer »