Protestantse Gemeente Het Vierkant

Toe-komst


>Lees meer> onder menuknop
'Predikant' - Beroep


Samenvatting Gemeente-bijeenkomst woensdag 11 mei 2022 
Aanwezig: 40 kerkleden.

Vieringen 
In de coronatijd werden de diensten eerst vanuit de Hiëronymuskerk uitgezonden via de live-stream. Dit gaf de mogelijkheid om een ander soort liederen via YouTube te beluisteren. Dit bleef zo toen we later zelf een live-stream hadden.

Een dominee voor de volle 100% zal, gezien het aantal gemeenteleden, niet haalbaar zijn. Dus moet er een beroep worden uitgebracht op een predikant voor 50 of 60%.
- er  zal niet ieder zondag een invaller zijn
- kerkdiensten. samen-zijn worden heel belangrijk gevonden
- we moeten ook aan andere invullingen denken

Alternatieve mogelijkheden, kernpunten  
Enkele reacties:
- samenzijn werd erg gemist
- livestream belangrijk
- we kunnen de eerste zondag van de maand ook aansluiten bij de Westfriese Ekklesia
- hoe lossen andere gemeenten dit op
- heeft de PKN hier voorbeelden voor
- gastsprekers of mensen met talenten uitnodigen.
- we willen we de diensten aantrekkelijker voor jongeren maken.
Kortom, genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan.

Samenwerking met andere kerken
De Thomasgemeente wil graag samenwerking op bestuurlijk vlak en bij elkaar  kerkdiensten bijwonen.
Ook vindt er een gesprek plaats met gemeente Midden-Westfriesland. Is projectmatige samenwerking mogelijk? 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld:
- de beroepingsprocedure starten, een advertentie plaatsen voor een predikant voor 60%?  Later bezien of er nog samenwerking nodig is
- Welke taken van een 60% dominee vinden we belangrijk om te blijven doen
- Is er een alternatief
Dominee Peter steekt ons een hart onder de riem: heb vertrouwen, er komt wel iemand op ons pad.

Verhuur/verkoop kerken Benningbroek, Sijbekarspel
In 2010 zijn Sijbekarspel, Benningbroek, Nibbixwoud met Wognum samen verder gegaan met de afspraak dat er de eerste tien jaren geen kerken verkocht worden.
We zijn nu in een andere tijd beland met veel minder gemeenteleden, lagere renteopbrengsten, ouder wordende vrijwilligers, een jaarlijks oplopend tekort op de begroting.
Daarom is in 2020 een projectgroep ingesteld om te onderzoeken hoe meer opbrengst via verhuur of verkoop van de beide kerken is te genereren.

Een uitgebreid verslag kunt u aanvragen via: scriba@protgemwognumbsn.nl

Graag wijzen we u op vacatures in de taakgroepen in onze gemeente Het Vierkant. Met name in de taakgroep Vieringen. Denk er eens over na of informeer eens bij de voorzitters van de taakgroepen wat u voor hen kunt betekenen.

Kerk 2025

Er is in de generale synode een nota opgesteld:  
Kerk 2025

Beleidsplan

Kerkenraad


Grote Kerkenraad

Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Rens Opbroek [0229-591502. 
opbroekbadoux@ziggo.nl
Tweede Voorzitter: Jan Hania

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Vlaar
Tweede Scriba: Hilly Kool 


Kleine Kerkenraad

Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Jan Hania - Taakgroep Financiën&Beheer;
Tryja Boven - Taakgroep Pastoraat
Rens Opbroek - Taakgroep Diaconaat, Communicatie

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Vlaar


Vertrouwenspersonen:

Rien Goedegebure, Mirjam Schreuder

Financiën & Beheer


Voorzitter: Jan Hania 
Secretaris: Hilly Kool

(Leden-)Administratie

Lin(k)tje
Peter van der Molen
Postbus 24
1687 VR  Wognum
leden@protgemwognumbsn.nl
Boekhouder: Herman Borger 
Adviseur: Rogier Smit

Bankrekeningnummers
NL09 RABO 03716 06020  
NL86 RABO 03629 50910
Prot. Gemeente Wognum/BSN 

Kosters

Wognum: 
Hannelore Lamers [06-10631859
koster.kerk@gmail.com
Hulpkoster: Steven Wagenaar
Kerk [0229-574162

Sijbekarspel:
Sam Vlaar [0229-590555

Benningbroek:
Cees, Annie Wijtman [0229-591371

Met de auto


De auto rijdt voor wie slecht ter been is en graag de kerkdienst wil bijwonen.
U kunt contact opnemen met
Hilly Kool [06-23201961

Streamteam kerkdiensten


Coõrdinatoren:
Lin(k)tje
Peter van der Molen, Jan Boven;

Arienne Brinkman, Pieter Gorter,
Joost van der Kooij, Mirjam Schreuder

Webmaster:
Koos Taanman

K!ND


Coõrdinator: Naomi Rijpkema - naomi.r87@hotmail.nl;

Rieneke de Boer, Inge Drijver,
Miranda Geschiere, Renate Koren

Lectoren


Coõrdinator: Tryja Boven;

Barbara Donker, Bernice Zuidhof,
Koos & Lammy Taanman

Organisten


Arjen de Boer [0229-757178
Christine Janssen
Jeroen Rijpkema [06-42140522

Vieringen


Coördinator: ds. Peter van Ankeren;

Arjen de Boer, Arienne Brinkman,
Renate Koren, Jeroen Rijpkema

Doelen:
Jonge gezinnen bij de kerk betrekken.
Bijzondere vieringen vormgeven.

Diaconaat


Voorzitter: Ton Novotný
Secretaris: Lammy Taanman
Penningmeester: Rens Opbroek; 

Anneke van Eck, Thea Borger, Elly Sprong 


diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Bankrekeningnummer
NL19 RBRB 0825 0203 87

Diaconale coll€ct€doelen

Uw bijdragen graag op bankrekeningnummer 
NL19 RBRB 0825 0203 87

Pastoraat


We proberen vorm, inhoud te geven
aan het pastoraat binnen onze gemeente.

Arienne Brinkman, Tryja Boven,
Barbara Donker, Cobi Louissen,
Bernice Zuidhof

Bezoekgroep


Coõordinator: Barbara Donker

Communicatie


Coõrdinator: Rens Opbroek

Website:
- www.protgemwognumbsn.nl
- webmaster#protgemwognumbsn.nl (# = @)
Redactie: Koos Taanman

Facebook: Vierkant Samen
- vierkantsamen@hotmail.nl
Redactie: Arienne Brinkman

Klankbord:
- klankbord@protgemwognumbsn.nl
- Redactie: Ina Broekhuizen, Hugo Pijl, Piet Rietveld