Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerkblad


Bespaar papier
en kapitaal,
lees Klankbord hier,
dus digitaal.

leden@protgemwognumbsn.nlJaargang 37 - Nummer 4
januari - maart

Onder meer:
2 - Kerkdiensten
4 - Vanuit de kerkenraad
8 - Inspiratie - ds. Marianne Gaastra
14 - Taakgroep Pastoraat
17 - Taakgroep Diaconaat
19 - Taakgroep Financiën & Beheer
21 - Effies klesse
22 - Coll€ct€s
24 - Liturgie en live-stram - Jan Boven
31 - Denkbeelden - Anne Frank
terug