Protestantse Gemeente Het Vierkant

Wees welkom bij


De naam is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit
vier dorpen, drie kerken,
bijna 400 gemeenteleden,
met een koster, een dominee.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.

Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
>Lees meer> onder menuknop Organisatie
Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn
- die God en mensen op een veelkleurige manier dient,
- in de g(G)eest vrij en tolerant. 
- men respecteert elkaars geloof.
- in verkondiging, uitleg is er vrijheid van spreken.

Diaconaal jaardoel


maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar.
>Lees meer> onder menuknop Diaconie

Historie en huur

van de kerkgebouwen in Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek
>lees meer> onder menuknop Kerkgebouwen

2022-2023 Thema: Aan tafel!


Handen: vurig, zegenend, aanbiddend; Ovalen: de stigmata in de handen
Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel; Witte lijnen: gebroken brood
Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel
Het beeld is bijna symmetrisch: verstilling, eerbied


Van de maaltijd naar de tafel van verbinding
In de bijbel - en in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden genodigd. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt lichaam en ziel. In gesprek hoor en zie je elkaar met andere oren en ogen.
De belangrijkste maaltijd in de bijbel is de maaltijd van Jezus.
Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus. Het maakt je tot een ander mens. 
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten.
Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid (Jesaja 55 / Johannes 10).


Ds. René de Reuver, scriba generale synode:
Met de keuze voor dit thema volgen we de visienota van de Protestantse kerk. Een van de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet wordt is de avondmaalstafel waar brood en wijn genadegaven van God zijn om ook uit te delen. De avondmaalstafel loopt door naar het dagelijks  leven, naar de ontmoeting met de ander. Het begrip maaltijd blijft dan een belangrijke rol spelen. Samen eten is fundamenteel voor een echte ontmoeting, heel bijbels. Een kerkgebouw kan niet zonder keuken. ...
Lees meer 

Kerkdienst Benningbroek
02-10-2022 om 10.00

Uitzending
Liturgie

10.00/19.00
Op Sweelinck-TV

==========

Wognum Westfriese Ekklesia
02-10-2022 om 11.00
westfrieseekklesia.nl
Koor met Jerry Korsmit,
pianist: Dick Grasman

Jaarthema:  “Inspirerende liederen - bron van bezieling”
Toespraak: Geeske Hoving, heeft culturele antropologie gestudeerd,
is coördinator van het Wereldhuis in Amsterdam.
Wie een toespraak houdt , kiest een lied van Huub Oosterhuis waardoor die geraakt is; een lied dat voortkomt uit de bijbelse traditie, dat een actuele betekenis heeft.
Deze liederen nemen een essentiële plaats in de diensten. In veel liederen gaat het over een visioen van vrede dat haaks staat op het alledaagse leven,  de gangbare manier van denken.

(muziek: Antoine Oomen; 
Verzameld Liedboek, p.907-909)
Melodie op https://amstel4.nl

Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling, oplaaiend vuur van visioenen,
aanschijn der aarde vernieuwend.

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare
die ons weten doet
wat wij niet weten wat onmogelijk is
bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,
in onze handen klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden.
En neerdrukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden, om wat groeide,
om wat versteende, verwaaide.

Jij, nog naamloze, ademt ons open en
wekt in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen
en doet ons gaan in tranen
maar ongebroken door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:
blinde muren
zacht licht water geworden
en aan de overzijde rozensteden
en de zang van de lijster.