Protestantse Gemeente Het Vierkant

Jaardoel 2020/2021: Warm Thuis

Het jaardoel Warm Thuis is financieel afgesloten en het is nu ook concreet ingevuld.  28 juni zijn op feestelijke wijze de nieuwe banken door bewoners in gebruik genomen. Een vijftal gewone banken en een picknicktafel zijn geleverd en geplaatst op het terrein van Warm Thuis. De oude waren namelijk hoog nodig aan vervanging toe. De nieuwe zijn gemaakt van geperst, gerecycled plastic en daarmee onderhoudsvrij, duurzaam. In een zonnetje hebben bewoners onder het genot van een hapje en een drankje de officiële ingebruikname gevierd. Ik kreeg de eer om een lint door te knippen, waarna met applaus en muziek het feestje begon.
Opnieuw mocht ik beleven hoe fijn en menselijk het werk is dat gedaan wordt bij Warm Thuis. Wat is het een fijne plek voor mensen met dementie om er te kunnen verblijven.
Ik heb wat foto’s bijgevoegd van de bankjes, maar vanwege de privacyregels geen foto’s waarop bewoners zijn te zien; dat is natuurlijk begrijpelijk.
Als kerk zijn wij blij, een beetje trots dat wij dit hebben mogen realiseren!


Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný
 

Doelen


Diaconaal jaardoel 2022
De Stichting Opkikker maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om naar elkaar om te zien. We moeten oog hebben voor mensen die hulp nodig hebben, ze niet in de kou laten staan. Dit proberen we door steun te geven waar het nodig is,door geld in te zamelen voor goede doelen. Uw gaven tijdens kerkdiensten gaan dan ook naar diverse organisaties.

Stichting Opkikker verzorgt “Opkikkerdagen” voor ernstig zieke kinderen, waardoor zij een dag plezier kunnen hebben, de ziekte wat naar de achtergrond verdwijnt. Maar ook de andere gezinsleden worden niet vergeten, zodat door het beleven van een leuke dag de ziekte even niet alles bepalend is voor het leven van het gezin.

We geven in de omgeving van onze kerken minimaal drie kinderen en de gezinnen een Opkikkerdag. Daartoe organiseren we - mits de corona-adviezen van de overheid het toelaten - met elkaar allerlei activiteiten zoals wandel- en fietstochten, filmavonden, een maaltijd. Ook bakken we oliebollen. 

Door samen te zijn tijdens de activiteiten hebben wij  verbinding met elkaar. Zo zijn wij niet alleen tijdens een kerkdienst bijeen, maar spreken wij elkaar ook tijdens bijvoorbeeld een wandeltocht. We hebben daar dan alle tijd voor. Dat vinden wij waardevol. Dan is kerk  een gemeenschap van mensen waarin iedereen welkom is, een plek heeft. 

18 september fietstocht na de kerkdienst
5 oktober wandelen
9 november film
Lees meer 

Coll€ct€s

3 juli diaconie
10  Exodus, afd. Alkmaar
17  Stichting Vrienden van Sweelinckhof
24 Opkikker
31  WarmThuis
7 augustus JOP
14  Amnesty
21  Dorcas
28  Stichting Vrienden van Leekerweide
4 september diaconie
11  Stichting Leergeld Westfriesland
18  diaconie
25  Opkikker
2 oktober Esdégé Reigersdaal, De Vlinders
Voedselbank Hoorn
16  Stichting Vrienden van de Herbergier
23  Kinderkledingbank Hoorn
30  Nederlands Bijbel Genootschap
6 november Hospice Dignitas, Hoorn
13  Actie Schoenendoos
20  Opkikker
27  diaconie
4 december Leger des Heils
11  JOP
18  Verzorgingshuis De Familiehoeve
24  ½ Opkikker, ½ kerk
25  Kinderen in de Knel
31  Wilde Ganzen