Protestantse Gemeente Het Vierkant

Doelen

Uw bijdragen graag op bankrekeningnummer 
NL19RBRB0825020387


Diaconaal jaardoel 2022
De Stichting Opkikker maakt een verschil in het leven van gezinnen met een langdurig ziek kind. Zij organiseert Opkikkerdagen die ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen  even onbezorgd plezier kunnen hebben.
Inzameling oude mobiele telefoons, batterijen, cartridges: Jari Wagenaar

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om naar elkaar om te zien. We moeten oog hebben voor mensen die hulp nodig hebben, ze niet in de kou laten staan. Dit proberen we door steun te geven waar het nodig is,door geld in te zamelen voor goede doelen. Uw gaven tijdens kerkdiensten gaan dan ook naar diverse organisaties.

Stichting Opkikker verzorgt “Opkikkerdagen” voor ernstig zieke kinderen, waardoor zij een dag plezier kunnen hebben, de ziekte wat naar de achtergrond verdwijnt. Maar ook de andere gezinsleden worden niet vergeten, zodat door het beleven van een leuke dag de ziekte even niet alles bepalend is voor het leven van het gezin.

We geven in de omgeving van onze kerken minimaal drie kinderen en de gezinnen een Opkikkerdag. Daartoe organiseren we - mits de corona-adviezen van de overheid het toelaten - met elkaar allerlei activiteiten zoals wandel- en fietstochten, filmavonden, een maaltijd. Ook bakken we oliebollen. 

Door samen te zijn tijdens de activiteiten hebben wij  verbinding met elkaar. Zo zijn wij niet alleen tijdens een kerkdienst bijeen, maar spreken wij elkaar ook tijdens bijvoorbeeld een wandeltocht. We hebben daar dan alle tijd voor. Dat vinden wij waardevol. Dan is kerk  een gemeenschap van mensen waarin iedereen welkom is, een plek heeft.
                                                                                                                                    >Lees meer>

Coll€ct€s

3 april Benningbroek Kinderkledingbank
10  Wognum, Palmpasen, K!ND Nieuw Roosevelthuis
17  Wognum, Pasen Stichting Hulpverlening Westfriese kerken
24  Wognum Stichting Vrienden van Leekerweide
1 mei Benningbroek Rode Kruis
Wognum, K!ND Opkikker
15  Sijbekarspel, muziekdienst Rudolph Stichting
22  Wognum Wilde Ganzen
29  Wognum Stichting Vrienden van de Herbergier
5 juni Benningbroek, Pinksteren Inloophuis Pisa, Hoorn
12 Wognum, K!ND PIT/Pro Rege
19  Sijbekarspel De Luisterlijn (Sensoor)
26  Velddienst Opkikker
3 juli Benningbroek, Avondmaal (2) diaconie
10  Wognum, K!ND Exodus, afd. Alkmaar
17  Sijbekarspel Stichting Vrienden van het Sweelinckhof
24 Wognum Opkikker
31  Wognum WarmThuis
7 augustus Benningbroek JOP
14  Wognum, K!ND Amnesty
21  Sijbekarspel Dorcas
28  Wognum Stichting Vrienden van Leekerweide
4 september Benningbroek diaconie
11  Wognum, Startzondag, K!ND Stichting Leergeld Westfriesland
18  Sijbekarspel, muziekdienst, Avondmaal (3) diaconie
25  Wognum Opkikker
2 oktober Benningbroek Esdégé Reigersdaal, De Vlinders
Wognum, Oogstdienst, K!ND Voedselbank Hoorn
16  Sijbekarspel, muziekdienst Stichting Vrienden van de Herbergier
23  Wognum Kinderkledingbank Hoorn
30  Wognum Nederlands Bijbel Genootschap
6 november Benningbroek Hospice Dignitas, Hoorn
13  Wognum, actie Schoenendoos, K!ND Actie Schoenendoos
20  Sijbekarspel, Gedachteniszondag Opkikker
27  Wognum, 1e Advent, Avondmaal (4) diaconie
4 december Benningbroek, 2e Advent Leger des Heils
11  Wognum, 3e Advent, K!ND JOP
18  Sijbekarspel, 4e Advent, Kerstsamenzang Verzorgingshuis De Familiehoeve, Benningbroek
24  Wognum, Kerstnachtdienst ½ Opkikker, ½ kerk
25  Benningbroek, Kerstmis Kinderen in de Knel
31  Wognum, Oudejaarsdienst Wilde Ganzen