Protestantse Gemeente Het Vierkant

Informatie verhuur

Hannelore Lamers [06-10631859
koster.kerk@gmail.com

Kerk Benningbroek

Het Witte Kerkje aan Kerkelaan 10 is beschikbaar voor diverse doeleinden: huwelijken, afscheidsdiensten, vergaderingen, workshops, trainingen, tentoonstellingen, concerten enz. Naast de kerkzaal beschikt de kerk over een consistorie die ook gebruikt kan worden als vergaderruimte, rouwkamer.

De kerk, samen met het bouwplan op de kerkengrond tegenover de kerk, wordt mogelijk gebruikt  voor een paar dagen per week dagbesteding vanuit de naastgelegen zorgboerderij. De gemeente staat hier niet afwijzend tegenover; ook de provincie wil medewerking verlenen. Samen met een woningstichting bestaat het plan uit sociale bouw voor jongeren, senioren, starters en enkele units voor zorgvragende echtparen .

Langs de Kerkelaan kwamen in 2023 enkele percelen grond vrij voor verhuur. Deze percelen zijn geschikt als weidegrond maar ook teelt kan er op plaatsvinden. Ze zijn gezamenlijk ongeveer 8 hectare groot.
Lees meer 

Kerk Sijbekarspel

Het kerkje aan Westerstraat 42 is beschikbaar voor diverse doeleinden: huwelijken, afscheidsdiensten, vergaderingen, workshops, trainingen tentoonstellingen, concerten enz. 
Wanneer u het huurt, helpt u bovendien mee het eeuwenoude dorpskerkje ook voor volgende  generaties in stand te houden.

Het kerkje heeft zijn oorsprong in de twaalfde eeuw. Gebouwd op een terp waar eerder een   houten kapel stond. Het rooms-katholiek kerkje werd met de reformatie van 1572 hervormd tot het protestantisme. Het ligt verscholen tussen de, eveneens eeuwen oude, statige stolpboerderijen die West-Friesland rijk is. Er is voldoende ruimte voor 120 personen, voor kleinere groepen kan de inrichting aangepast worden.
Een schaduwrijke groene tuin en een kleine begraafplaats omringen deze prachtige kerk. Zomers biedt de tuin extra mogelijkheden.

In overleg is er de mogelijkheid uw eigen catering te organiseren. Ook kunt u gebruik maken van de aanwezige catering. Er is een keukentje met diverse voorzieningen.
Het kerkje is toegankelijk voor invaliden. Andere faciliteiten zijn wifi (internet), een geluidsinstallatie, een beamer met scherm en livestream. In overleg kunt u gebruik maken van de piano.
De financiële kosten zijn afgestemd op de situatie. Bespreek al uw wensen. Zo is voor iedere bijzondere gebeurtenis een bijzondere locatie bereikbaar.

In principe is zondag het kerkje geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Als de vlag is gehesen, staat de deur open voor een kopje koffie/thee, een drankje of een versnapering.

Voor meer informatie: info@kerksijbekarspel.nl
kerksijbekarspel.nl
Lees meer 

Voormalige kerk Nibbixwoud

Op een terp, Dorpsstraat 60, staat een van de oudste kerkjes in West-Friesland, die in de volksmond "Bessie" genoemd wordt. Dit is afgeleid van de oorspronkelijke naam: "de Sint Elisabethkerk". Het gebouw dateert uit de 13e of 14e eeuw en bestond tot de verbouwing in 1834 voor het grootste gedeelte uit tufsteen.
 
Lees meer