Protestantse Gemeente Het Vierkant

Internetlinks

Alpha-cursussen:
alpha-cursus.nl

Bijbelgenootschap: 
bijbelgenootschap.nl

Bijbel (Niet Nederlandstalig):
biblija.net/biblija.cgi

Centrum voor studie, bezinning, debat:
denieuweliefde.com

Christelijke vakantieparken:
bungalowparkoverzicht.nl/inspiratie/christelijke-vakantieparken

Engel van Hoorn
engelvanhoorn.nl
De Engel van Hoorn is een eigen-aardige club die op eigenzinnige wijze probeert de samenhang in een individualiserende tijd te bevorderen tussen samenleving, kerk, cultuur. Geïnspireerd door de christelijke traditie ontwikkelt ‘de Engel van Hoorn’ allerlei activiteiten. Hierdoor komen mensen vanuit verschillende invalshoeken, mensen van binnen én buiten de kerk, met elkaar in contact.
Mensen, groepen in beweging brengen, met elkaar verbinden is het doel.
Ieder jaar is er een thema, waar de diverse activiteiten in passen.

Kerk in actie:
kerkinactie.nl

Oiko Credit:
http://www.oikocredit.nl
investeren in mensen

Protestantse Kerk Nederland:
protestantsekerk.nl

Raad van Kerken in Nederland
raadvankerken.nl

Vakanties met Aandacht 
vakanties-met-aandacht
Vakanties voor mensen met een zorgbehoefte, een beperking,
senioren die zorg nodig hebben, mantelzorgers.
Ook in de zomer zijn er mogelijkheden.

Voedselbank West-Friesland:
voedselbankwf.nl

Westfriese Ekklesia: 
westfrieseekklesia.nl
terug