Protestantse Gemeente Het Vierkant

Website wegwijs

Website  
Koos Taanman - webmaster#protgemwognumbsn.nl (# = @)

In dit artikel maak ik u wegwijs op onze website.
Nadat u in de browser hebt ingetypt: Protestantse Gemeente Het Vierkant komt u in het welkomstscherm: Welkom.
U kunt er lezen over de naam 'Het Vierkant' en het jaarthema.

Menuknoppen
Actueel: Hier leest u de laatste actuele informatie over wat er binnen en buiten de kerk gebeurt. U begrijpt dat die gebeurtenissen een relatie hebben met de kerk.
U treft er ook de nieuwste Klankbord aan, die u daar digitaal kunt lezen. Er is een goede samenwerking tussen de redactie van Klankbord en de website. Wat Klankbord is op papier, is de website digitaal, namelijk het middel om contact met elkaar te onderhouden.
Agenda: De bijeenkomsten die worden verwacht met uitzondering van de kerkdiensten. 
Activiteiten: De acties die zijn of worden ondernomen, zodat u kunt zien dat er niet wordt stilgezeten.
Kerkdiensten: Hier staan de kerkdiensten van de vorige, huidige en volgende maand(en). U kunt deze daar digitaal volgen of terugkijken.
Predikant: De dominee schrijft van tijd tot tijd teksten die u kunnen inspireren, waar u over kunt mediteren.
Diaconie: Naar elkaar om zien, elkaar helpen, de zwakkeren beschermen. Daarnaast is er elk kalenderjaar  een jaardoel waarvoor behalve de collecten ook verschillende activiteiten worden georganiseerd. 
Organisatie: Informatie over onder meer de taakgroepen, kosters, organisten.
Kerkgebouwen: Overzicht over onze kerken, het gebruik, de geschiedenis.
Internetlinks: Verwijzen naar informatie op internet die de kerk in het algemeen betreft.
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. Meer informatie hierover staat onder die menuknop. 

Mocht u met deze wijsheid toch de weg op de website kwijtraken, klik dan op 'zoeken' en u vindt waar u naar zoekt.

Waarom is deze website er?
Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.
Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.
Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.
Het is snel aan te passen. Actueel.


Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.
De website is, naast Klankbord, een goede manier om op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.
Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?
U stuurt een e-mailbericht naar de webmaster en het komt op de website. Het streven is vrijwel direct, meestal dezelfde dag.

De website stáát 'Vierkant' achter u!
terug