Kerkblad

Kerkblad
Nummer 7: juli-september
Uitgelicht:
blz. 8, 9 en onder menuknop
'Activiteiten':
augustus
4   Zomeruitje: 
     Kruidentuin Klooster Nieuwlicht,
     Blokker
26 Barbecue, grasveld
     kerk Benningbroek
     
Barbecuelied (redactie)

Concerten
Het Witte Kerkje, Benningbroek

Meer informatie (volgt)
* onder menuknop
   'Bijeenkomsten/Concerten' 
* in de rechterkolom
* op www.scarbomusica.nl 
 
Gebruik kerken

Update augustus
Gebruik kerken
* Reserveren voor de kerkdienst is niet nodig
* Voor bijzondere diensten, bijeenkomsten wordt het maximaal aantal personen vastgesteld

* Richtlijnen: 
- 1,5 m afstand van elkaar;
- niezen, hoesten in de elleboog;
- handen wassen

* Betreden van de kerken mag zonder mondkapje
* Tijdens de kerkdienst mag gezongen worden
* Collectes via een mandje en via bijdragen die overgemaakt worden
* Na de kerkdienst mag er koffie/thee/limonade gedronken worden 


 
 
Vacatures Vacatures
Binnen de kerkenraad ontstaan vacatures voor een
*scriba  
*jeugdouderling.
Wilt u een vacature invullen of
weet u een goede kandidaat?
Geef het door aan een kerkenraadslid.