Protestantse Gemeente Het Vierkant

Advent

Onder wordt de periode van inkeer voorafgaand aan het Kerstfeest verstaan. 
De tijd van voorbereiding op het Kerst- en/of het Epifaniefeest, die zich vanaf eind vierde eeuw ontwikkelde, werd in de Latijnse liturgische bronnen van de zevende eeuw ‘ante natale Domini’ of ‘adventus Domini’ genoemd.
De laatste benaming heeft zich doorgezet en is als ‘advent’ en aanverwante termen in diverse Europese talen overgenomen.
Waarschijnlijk omvatte de adventsperiode aanvankelijk zes zondagen voor Epiphanie (Drie Wijzen).

De adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid.
In de Scandinavische en Duitstalige landen worden ook in de huisgezinnen en in de winkels adventskransen neergezet of opgehangen.
In katholieke kringen is het de traditie om de derde adventskaars een roze kleur te geven, dit als verwijzing naar de groeiende vreugde.
Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in het jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer aansteken.
De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881).
Hij ving veel kinderen op die uit armoedige gezinnen afkomstig waren.
De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen.
Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd.

Er schijnen voor de ramen van huizen verlichte sterren.
Deze sterren verwijzen naar de ster die volgens de bijbel voor de wijzen uit ging naar Jezus in de stal van Betlehem.

Gratis adventskalender 2022Voor elke dag in de Advent is er een overdenking,
aangevuld met liederen, gebeden en citaten.
Bestel gratis | Petrus - Protestantse Kerk
>Lees meer> verderop

Skouwerkloppie

Op vrijdag 25 november hield Lijnen door de tijd, historische vereniging Sijbekarspel-Benningbroek, haar ledenbijeenkomst in dorpshuis De Vang in Benningbroek.
Zoals gebruikelijk werd een Skouwerkloppie uitgedeeld, een eerbewijs aan een of meer mensen die zich inzetten voor de dorpen.
Deze keer ging het naar Tonny Badoux en Rens Opbroek voor hun grote betrokkenheid bij het Winkeltje in het dorpshuis (Tonny) en bij de Protestantse Gemeente Het Vierkant (Rens).
 

foto’s Ina Broekhuizen

Uitgelicht

menuknop Agenda:
-markt  9, 10 december

woensdag 14 december (65)Plusmiddag

menuknop Muziek & Concerten
zondag 18 december Moonliners
woensdag 21 december Sparkling Vocals 

Aan tafel - plek voor iedereen
 

Kerkdienst Benningbroek
04-12-2022 om 10.00

Uitzending
Liturgie

Avondmaal

10.00/19.00 Op Sweelinck-TV

Westfriese Ekklesia Wognum
04-12-2022 om 11.00
westfrieseekklesia.nl
Koor met Jerry Korsmit,
pianist: Dick Grasman

Jaarthema:  “Inspirerende liederen - bron van bezieling”
Toespraak: Juut Meijer - Hoever is de nacht (VL389, Liedboek 457)
Wie een toespraak houdt, kiest een lied van Huub Oosterhuis waardoor die geraakt is; een lied dat voortkomt uit de bijbelse traditie, dat een actuele betekenis heeft.
Deze liederen nemen een essentiële plaats in de diensten. In veel liederen gaat het over een visioen van vrede dat haaks staat op het alledaagse leven,  de gangbare manier van denken.

Hoever is de nacht, hoever,
wachter, hoever is de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter,
maar nog is het nacht.