Kerkblad

Kerkblad
Nummer 1: september - oktober
Uitgelicht: 

blz. 5 Kerkdiensten Benningbroek, Sijbekarspel
Vanaf 3 oktober
De internetverbindingen in de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel zijn gerealiseerd. De benodigde apparatuur voor de online-uitzendingen van de kerkdiensten zit ook op z’n plek. Een bestuurbare camera achter in de kerkzaal en een webcam bij het orgel. Een snowball microfoon bij een van de luidsprekers om het geluid op te nemen. Meters kabel om alles aan elkaar te knopen van en naar de laptop. Een (rustig?) plekje gecreëerd voor het streamteam achter in de kerk. Hoera, het werkt!
Het streamteam heeft met succes geoefend en is er helemaal klaar voor. Als gevolg van het besluit van de kerkenraad, is elke kerkdienst online.
Ook andere gebeurtenissen in onze drie kerken kunnen op verzoek online verzorgd worden.
Peter van der Molen


blz. 11 Rommelmarkt 9 oktober
bij de Protestantse Kerk in Wognum
onder menuknop 'Activiteiten'.

blz. 24 Protestantse Lezing
(van website PKN)

Zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?
Zijn lezing sluit aan bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ (zie onder menuknop 'Welkom").
De Protestantse Lezing is online te volgen, ook op deze website van 'Het Vierkant'.

blz. 25 Expositie van
Thea van Leeuwen-Verhaart
onder menuknop 'Activiteiten' 
 
Vrede

Vrede
Internationale Dag van de Vrede 21 september
De Internationale Dag van de Vrede is een jaarlijkse dag voor aandacht voor de vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties.
Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

De Internationale Dag van de Vrede werd voor het eerst vastgesteld in 1981, samenvallend met de openingssessie van de Algemene Vergadering, ieder jaar in september.

Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september.
Op 18 september 2021 begint de Vredesweek.
Vredesorganisatie PAX organiseert de Vredesweek sinds 1967.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door heel Nederland.
Iedereen kan iets voor vrede doen!
Met die gedachte organiseert PAX iedere derde week van september de nationale Vredesweek.

We leven in roerige tijden. 
Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is.
De beelden van vluchtelingen en oorlog en groeiende polarisatie in ons eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. 
De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen. 
Samen laten we zien dat het anders kan.

Thema 2021
Er is sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. 
Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema.

De vraag is of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn.
Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.
Samen met ons wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven.
Als we elkaar opzoeken, weten te vinden, het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

---
PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

 
 
Gebruik kerken

Update september
Gebruik kerken
* Reserveren voor de kerkdiensten van 'Het Vierkant' is niet nodig
* Voor bijzondere bijeenkomsten
wordt het maximaal aantal personen vastgesteld

* Richtlijn: 
1,5 m afstand van elkaar

* Betreden van de kerken mag zonder mondkapje
 
Taakgroep Diaconaat in actie

onder menuknop 'Activiteiten'
Taakgroep Diaconaat in actie
en/of Klankbord Expres Nummer 7
 
Zangkoren

Zangkoren
Informatie over
4Cantorij
en 
Westfries Mannenkoor
onder menuknop 'Activiteiten'