Protestantse Gemeente Het Vierkant

Advent

De tijd van voorbereiding op het Kerst- en/of het Epifaniefeest werd in de Latijnse liturgische bronnen van de zevende eeuw ‘adventus Domini’ genoemd. De benaming is als ‘advent’ en aanverwante termen in diverse Europese talen overgenomen.

Adventskalender in de rechterkolom.

Adventskrans
De adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid.
In de Scandinavische en Duitstalige landen worden ook in de huisgezinnen en in de winkels adventskransen neergezet of opgehangen.
In katholieke kringen is het de traditie om de derde adventskaars een roze kleur te geven, dit als verwijzing naar de groeiende vreugde.
Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in het jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer aansteken.
De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881).
Hij ving veel kinderen op die uit armoedige gezinnen afkomstig waren.
De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen.
Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd.

Liturgisch bloemschikken | Protestantse Kerk in Nederland 
Bloemschikking van Roel Brinkman
De lezingen in de Advent zijn verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’
In de adventskalender staan week- en dagthema’s.
De basis van de schikking symboliseert het zoeken van de weg om op weg te kunnen gaan. Daarvoor zijn wegwijzers nodig. De 4 wegwijzers van de 4 zondagen vormen met Kerst een ster, de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats, Betlehem.

Voor iedere zondag is een houten wegwijzer gemaakt waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert. De guirlande heeft iedere zondag een andere bekleding, passend bij het thema van de zondag.

Er is voor gekozen om de schikking op het liturgisch centrum  te plaatsen. Het past bij het thema pelgrimeren en op weg zijn. Met Kerst staat er een grote vierpuntige ster.

Weekthema 1: Op weg naar Betlehem
Thema: De Mensenzoon
Dagtekst: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen’. (Marcus 13: 26)
Symboliek: De richting van de wegwijzer wordt naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker, daarom is deze week de guirlande sober.
De guirlande wordt gemaakt van beukenblad, beukennootjes en eventueel gedroogde materialen uit de tuin. De meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken

Weekthema 2: Op de weg van recht en vrede
Thema: Kuilen dichten
Dagtekst: ‘Maak recht de weg van de Heer’ (Johannes 1:23)
Symboliek: De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.
De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom.

Weekthema 3: Op de weg naar Jezus
Thema: De bruidegom komt
Dagtekst: ‘Wie de bruid heeft, die is de bruidegom’ (Johannes 3:29, Naardense Bijbel)
Symboliek: De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus.
De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande.

Weekthema 4: Kerst
Thema: Dienstbaar
Dagtekst: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38)
Symboliek: De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse.
De guirlande wordt gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, deze   symboliseren de vruchtbaarheid. 
De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef.
De ster wordt gemaakt in lichte kleuren. In de guirlande komen gouden accenten en lichtjes om het feestelijke te onderstrepen.

Oogst

Houdbare producten worden ingezameld voor de

>Lees meer> menuknop Diaconie

Werk voor de kerk

Actueel | Protestantse Kerk in Nederland
Vindplaats voor geloof, hoop, liefde
Classis Noord-Holland
>Lees meer> menuknop Kerkenraad

>Lees meer>
menuknoppen Agenda, Kerkdiensten
 
8, 9 december Kerstmarkt

 
Adventskalender
 
Kerstconcerten
20, 22, 23 december
>Lees meer> menuknop Muziek
 
Kerk Wognum: Expositie
Anneke Helder exposeert
>Lees meer> menuknop Expositie