Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Het Vierkant
 
 
Beroepingsproces Beroepingsproces
De beroepingscommissie heeft gezocht naar een nieuwe predikant voor onze vacante gemeente Het Vierkant.
De kerkenraad (13.8.2023) is blij u te kunnen melden dat er een volgende stap is gezet. De commissie heeft een advies uitgebracht en de kerkenraad heeft dat unaniem overgenomen. 

Volgens de kerkorde is daarna, op 13 juli, de gemeente-bijeenkomst gehouden waarin het beroepingsproces is toegelicht en waar de keuze van de beroepingscommissie, bekrachtigd door de kerkenraad, bekend is gemaakt.
De aanwezige stemgerechtigde gemeenteleden hebben daar hun goedkeuring aan gehecht.
De voorgestelde termijn van twee jaar, past ook in de problematiek m.b.t. het samengaan met buurgemeenten. Volgens de kerkregels is het mogelijk binnen twee jaar met een andere predikant in zee gaan. In die twee jaar wordt een visie ontwikkeld hoe we gaan kerken in de toekomst. Voorgesteld wordt om na 1 jaar weer een beroepingscommissie samen te stellen en deze dominee dan mee laten zoeken.

De voorgedragen kandidaat is dominee Marianne Gaastra, predikant in Nijensleek-Vledder, voormalig interim-predikant in Havelte.
De beroepingscommissie kwam na een aantal gesprekken tot de conclusie dat zij perfect in het beoogde profiel past.
Het voornemen is haar te beroepen als tijdelijk predikant voor een termijn van tenminste twee jaar, met een dienstverband van 60%.

Volgens de regels van de Protestantse Kerk in Nederland volgde na de gemeente-bijeenkomst een beroepstermijn van vijf dagen,  eindigend op
vrijdag 21 juli, waarin gemeenteleden bezwaar kenbaar konden maken tegen de gevolgde procedure.  Daarop zijn geen reacties gekomen.
De kerkenraad heeft daarna de benodigde papieren opgesteld om een formeel Beroep te kunnen uitbrengen.
Op 12 augustus is dat overhandigd aan dominee Marianne Gaastra.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat zij het Beroep heeft aangenomen.
 
Zondag 8 oktober om 14.30 uur is de intrededienst in de kerk van Wognum.
Daarin wordt onze nieuwe predikant bevestigd door dominee Jantina de Ruiter, consulent tijdens het beroepingsproces, predikant van de Thomas-gemeente.
De ochtenddienst vervalt, de oogstdienst schuift op naar zondag 22 oktober.
Marianne Gaastra was aanwezig op de barbecue op vrijdag 1 september, zodat u daar al met haar kon kennismaken.
 
De kerkenraad spreekt zijn dank uit aan iedereen die aan dit succesvolle beroepingsproces heeft bijgedragen.
 
Namens de kerkenraad,
Rens Opbroek
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie
Rens Opbroek
Door de kerkenraad is een beroepingscommissie geformeerd.
De commissie, die tien leden telt, is een afspiegeling van onze gemeente. Er is gelet op een goede verhouding tussen man, vrouw, jonger, ouder, wel of geen ervaring met beroepingswerk.
De leden zijn: Rieneke de Boer, Herman Borger, Tryja Boven, Arienne Brinkman, Ina Broekhuizen, Joost van der Kooij, Renate Koren, Samantha Kroonenburg, Koos Taanman, Harry Toebes.
Uit hun midden hebben zij Joost gekozen als voorzitter, Koos als secretaris, Tryja als degene die de communicatie verzorgt.
De commissie heeft het beroepingswerk in rust, vrede, vertrouwelijkheid kunnen doen. 
Er is afgesproken dat de commissie alleen de kerkenraad op de hoogte houdt. De kerkenraad rapporteert via Klankbord, Klankbord Expres, de website, mededelingen in de kerkdienst of via een speciaal voor gemeenteleden belegde informatiebijeenkomst over de voortgang.
 
Consulent Consulent

ds. Jantina de Ruiter
Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in Wormer. Ik heb aan verschillende universiteiten, op verschillende tijden theologie en psychologie gestudeerd, tien jaar als docent levensbeschouwing gewerkt in Grootebroek.
In 2012 werd ik predikant in deeltijd van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Enkhuizen.
Sinds 2020 ben ik met veel plezier predikant van de Protestantse Gemeente THOMAS.
In 2000 ben ik getrouwd met Jan Wilco Dijkstra. Hij werkt bij het Toegepast-Natuurwetenschappelijk- Onderzoek (TNO) in Petten als wetenschappelijk onderzoeker naar groene energie.
We hebben drie lieve kinderen: Chantal, Annika, Edo. Chantal woont niet meer bij ons thuis. Sinds twee jaar zijn wij opa en oma.
Ik ben op latere leeftijd predikant geworden. Vlak voordat ik daarmee begon, heb ik de kerkelijke opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam gedaan, stage gelopen bij Gemeente Het Vierkant bij ds. Hester Smits. Zij heeft mij ook verbonden aan Gemeente THOMAS in een besloten dienst vanwege corona.

Nu zal ik vaker in Wognum en omgeving zijn, in deze spannende tijd waarin de Gemeente op zoek gaat naar een nieuwe predikant. Zoals voorgeschreven in de kerkorde is er dan een consulent die de kerkenraad en beroepingscommissie bijstaat. Ik vind het een eer dat ik hiervoor gevraagd ben.
We komen elkaar vast wel af en toe tegen. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.