Protestantse Gemeente Het Vierkant

Beroepingscommissie

Rens Opbroek
Door de kerkenraad is een beroepingscommissie geformeerd.
De commissie, die tien leden telt, is een afspiegeling van onze gemeente. Er is gelet op een goede verhouding tussen man, vrouw, jonger, ouder, wel of geen ervaring met beroepingswerk.
De leden zijn: Rieneke de Boer, Herman Borger, Tryja Boven, Arienne Brinkman, Ina Broekhuizen, Joost van der Kooij, Renate Koren, Samantha Kroonenburg, Koos Taanman, Harry Toebes.
Uit hun midden hebben zij Joost gekozen als voorzitter, Koos als secretaris, Tryja als degene die de communicatie verzorgt.
De commissie moet het beroepingswerk in rust en vrede en in vertrouwelijkheid kunnen doen. 
Daarom is afgesproken dat de commissie alleen de kerkenraad op de hoogte houdt. De kerkenraad rapporteert via Klankbord, Klankbord Expres, de website, mededelingen in de kerkdienst of via een speciaal voor gemeenteleden belegde informatiebijeenkomst over de voortgang.
Wij wensen de commissie veel succes.

Consulent


ds. Jantina de Ruiter
Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in Wormer. Ik heb aan verschillende universiteiten, op verschillende tijden theologie en psychologie gestudeerd, tien jaar als docent levensbeschouwing gewerkt in Grootebroek.
In 2012 werd ik predikant in deeltijd van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Enkhuizen.
Sinds 2020 ben ik met veel plezier predikant van de Protestantse Gemeente THOMAS.
In 2000 ben ik getrouwd met Jan Wilco Dijkstra. Hij werkt bij het Toegepast-Natuurwetenschappelijk- Onderzoek (TNO) in Petten als wetenschappelijk onderzoeker naar groene energie.
We hebben drie lieve kinderen: Chantal, Annika, Edo. Chantal woont niet meer bij ons thuis. Sinds twee jaar zijn wij opa en oma.
Ik ben op latere leeftijd predikant geworden. Vlak voordat ik daarmee begon, heb ik de kerkelijke opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam gedaan, stage gelopen bij Gemeente Het Vierkant bij ds. Hester Smits. Zij heeft mij ook verbonden aan Gemeente THOMAS in een besloten dienst vanwege corona.

Nu zal ik vaker in Wognum en omgeving zijn, in deze spannende tijd waarin de Gemeente op zoek gaat naar een nieuwe predikant. Zoals voorgeschreven in de kerkorde is er dan een consulent die de kerkenraad en beroepingscommissie bijstaat. Ik vind het een eer dat ik hiervoor gevraagd ben.
We komen elkaar vast wel af en toe tegen. 

Toe-komst


Samenvatting Gemeente-bijeenkomst woensdag 11 mei 2022 
Aanwezig: 40 kerkleden.

Vieringen 
In de coronatijd werden de diensten eerst vanuit de Hiëronymuskerk uitgezonden via de live-stream. Dit gaf de mogelijkheid om een ander soort liederen via YouTube te beluisteren. Dit bleef zo toen we later zelf een live-stream hadden.

Een dominee voor de volle 100% zal, gezien het aantal gemeenteleden, niet haalbaar zijn. Dus moet er een beroep worden uitgebracht op een predikant voor 50 of 60%.
- er  zal niet ieder zondag een invaller zijn
- kerkdiensten. samen-zijn worden heel belangrijk gevonden
- we moeten ook aan andere invullingen denken

Alternatieve mogelijkheden, kernpunten  
Enkele reacties:
- samenzijn werd erg gemist
- livestream belangrijk
- we kunnen de eerste zondag van de maand ook aansluiten bij de Westfriese Ekklesia
- hoe lossen andere gemeenten dit op
- heeft de PKN hier voorbeelden voor
- gastsprekers of mensen met talenten uitnodigen.
- we willen we de diensten aantrekkelijker voor jongeren maken.
Kortom, genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan.

Samenwerking met andere kerken
De Thomasgemeente wil graag samenwerking op bestuurlijk vlak en bij elkaar  kerkdiensten bijwonen.
Ook vindt er een gesprek plaats met gemeente Midden-Westfriesland. Is projectmatige samenwerking mogelijk? 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld:
- de beroepingsprocedure starten, een advertentie plaatsen voor een predikant voor 60%?  Later bezien of er nog samenwerking nodig is
- Welke taken van een 60% dominee vinden we belangrijk om te blijven doen
- Is er een alternatief

Verhuur/verkoop kerken Benningbroek, Sijbekarspel
In 2010 zijn Sijbekarspel, Benningbroek, Nibbixwoud met Wognum samen verder gegaan met de afspraak dat er de eerste tien jaren geen kerken verkocht worden.
We zijn nu in een andere tijd beland met veel minder gemeenteleden, lagere renteopbrengsten, ouder wordende vrijwilligers, een jaarlijks oplopend tekort op de begroting.
Daarom is in 2020 een projectgroep ingesteld om te onderzoeken hoe meer opbrengst via verhuur of verkoop van de beide kerken is te genereren.

Een uitgebreid verslag kunt u aanvragen via: scriba@protgemwognumbsn.nl

Nieuws

Verhuur gronden
Langs het Kerkelaantje te Benningbroek komt per 1 januari enkele percelen grond vrij voor verhuur. Deze percelen zijn geschikt als weidegrond maar ook teelt kan er op plaatsvinden. Ze zijn gezamenlijk ongeveer 8 hectare groot.
Heeft u belangstelling voor het huren van deze percelen dan kunt u dat kenbaar maken bij onze rentmeester, de heer E. Lingeman, lingeman@lrrm.nl of Postbus 132, 3890 AC Zeewolde.

Verhuur pastorie
Door het vertrek van ds. Peter van Ankeren komt de pastorie voor een periode vrij. Wij proberen deze te verhuren. Eerst voor een periode van zes maanden, met daarna verlengingen van een maand, totdat de nieuwe dominee komt. De huurprijs bedraagt € 1200,-- per maand.
De pastorie is een zeskamer-woning. De woning is voor een deel nog ingericht, in de keuken zit de nodige inbouwapparatuur. De energiekosten zijn voor rekening van de huurder.
Belangstellenden kunnen zich opgeven: j.hania@quicknet.nl.

Jan Hania