Protestantse Gemeente Het Vierkant

Financiën & Beheer

Werkplan Financiën & Beheer

Reguliere werkzaamheden
Beheer en Onderhoud van de gebouwen en bezittingen.
Financiën en bijhouden kerkelijke gegevens.
Begeleiden medewerkers (niet dominee).

Speerpunten (let ook op beleidsplan)
Gebouwen in goede conditie houden.
Begroting sluitend krijgen.
Duurzaam gebruik.
Een goede werksfeer te houden voor onze medewerkers en vrijwilligers.
Kerken aanpassen voor breder gebruik (kerk op het dorp).
In- en verkoop en gebruik kerken duurzamer maken.
Werkzaamheden duidelijk in beeld brengen.

Doel
Kerken inrichten naar breder gebruik.
Begrotingstekort terugdringen.
Toekomst kerken, wel/niet afstoten.

Publiciteit
Regelmatig in kerkblad en op de website.
Publiciteit in Regionale bladen.
Meer PR voor onze kerken.

Evaluatie
Terugdringen tekorten nog niet gelukt.
Gebruik kerk in Wognum redelijk op niveau, overige kerken valt tegen.
 
terug