Protestantse Gemeente Het Vierkant

Coll€ct€s

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- per munt zijn in eenheden van € 25,- te bestellen door overmaking van een bedrag op rekeningnummer: NL09RABO0371606020 onder vermelding van: Collectemunten voor naam en adres. De penningmeester zorgt dat u ze krijgt.

Uw bijdragen graag op bankrekeningnummer
Kerk NL09RABO0371606020
terug