Protestantse Gemeente Het Vierkant

Coll€ct€s

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- per munt zijn in eenheden van € 25,- te bestellen door overmaking van een bedrag op rekeningnummer: NL09RABO0371606020 onder vermelding van: Collectemunten voor naam en adres. De penningmeester zorgt dat u ze krijgt.

5 november

Hospice Dignitas, Hoorn
12 Actie Schoenendoos
19 Jaardoel
26 Diaconie

3 december

Leger des Heils
10 JOP
17 Verzorgingshuis De Familiehoeve
24 ½ Jaardoel, ½ kerk
25 Kinderen in de Knel
31 Wilde Ganzen
terug