Protestantse Gemeente Het Vierkant

Diaconaat

Diaconie is afgeleid van het Griekse diakonia, dat dienst of dienen betekent. Jezus gaf de mensen de opdracht om te dienen, om naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en de zwakkeren te beschermen. De diakenen en vrijwilligers van de taakgroep Diaconaat geven daar in praktische zin gestalte aan.

Dit is vooral zichtbaar door het inzamelen van giften voor goede doelen, of die nu plaatselijk, regionaal or wereldwijd zijn, en door deelname aan projecten die tot doel hebben de hulpbehoevende medemens te ondersteunen.

Elk kalenderjaar is er een jaardoel waarvoor naast de collecten ook verschillende activiteiten worden georganiseerd die daarmee bijdragen aan dat Jaardoel.

Verder kan in geval van acute nood beperkte financiële ondersteuning geboden worden bij probleemsituaties, zonder dat de taakgroep in de plaats treedt van professionele hulpverlening.

De leden van de taakgroep
*zorgen voor het inzamelen van giften voor goede doelen;
*zorgen voor de activiteiten en het inzamelen van giften voor een jaardoel;
*bereiden de Avondmaalsdiensten voor en ondersteunen deze;
*organiseren de maandelijkse kerkdiensten in Sweelinckhof;
*organiseren in het voorjaar een Plusmiddag voor ouderen
(in het najaar verzorgd door taakgroep Pastoraat);
*vergaderen ongeveer 6 maal per jaar, waarbij ook de predikant aanwezig kan zijn.

De handen worden uit de mouwen gestoken waar het nodig is, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente. Jezus heeft ons immers gezegd dat iedereen onze naaste is.

De taakgroep bestaat uit 3 diakenen en 4 vrijwilligers.
Als u tegen problemen aanloopt, dan kunt u contact opnemen via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kunt of u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het laten weten.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Ton Novotný
terug