Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerkenraad


Grote Kerkenraad

Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Rens Opbroek [0229-591502. 
opbroekbadoux@ziggo.nl
Tweede Voorzitter: Jan Hania

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Vlaar
Tweede Scriba: Hilly Kool 


Kleine Kerkenraad

Predikant: ds. Peter van Ankeren [0229-506874
predikant.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Jan Hania - Taakgroep Financiën&Beheer;
Tryja Boven - Taakgroep Pastoraat
Rens Opbroek - Taakgroep Diaconaat, Communicatie

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Vlaar


Vertrouwenspersonen:

Rien Goedegebure, Mirjam Schreuder
terug