Protestantse Gemeente Het Vierkant

Moderamen & Kerkenraad


Moderamen
Predikant: ds. Marianne Gaastra
Voorzitter: Rens Opbroek [0229-591502 
opbroekbadoux@ziggo.nl
Tweede Voorzitter: Jan Hania

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Irgolitsch
Tweede Scriba: Ina Broekhuizen

Het Moderamen vergadert frequent en behandelt de dagelijkse zaken.

Kerkenraad
Predikant: ds. Marianne Gaastra
Voorzitter: Jan Hania - Taakgroep Financiën&Beheer;
Tryja Boven - Taakgroep Pastoraat
Rens Opbroek - Taakgroep Diaconaat, Communicatie

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Irgolitsch

De kerkenraad bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers, dus ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters.
De vergaderingen zijn beleidsgericht.
Daarnaast zijn er uitvoerende taakgroepen bestaande uit ambtsdragers, vrijwilligers.

Vertrouwenspersonen:
Rien Goedegebure, Mirjam Schreuder
terug