Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerk 2025

Er is in de generale synode een nota opgesteld:  
Kerk 2025

Beleidsplan

Moderamen & Kerkenraad


Moderamen
Predikant: ds. Marianne Gaastra
Voorzitter: Rens Opbroek [0229-591502 
opbroekbadoux@ziggo.nl
Tweede Voorzitter: Jan Hania

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Irgolitsch
Tweede Scriba: Ina Broekhuizen

Het Moderamen vergadert frequent en behandelt de dagelijkse zaken.

Kerkenraad
Predikant: ds. Marianne Gaastra
Voorzitter: Jan Hania - Taakgroep Financiën&Beheer;
Tryja Boven - Taakgroep Pastoraat
Rens Opbroek - Taakgroep Diaconaat, Communicatie

Voor het inbrengen van agendapunten: 
scriba@protgemwognumbsn.nl
Scriba:Tiny Irgolitsch

De kerkenraad bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers, dus ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters.
De vergaderingen zijn beleidsgericht.
Daarnaast zijn er uitvoerende taakgroepen bestaande uit ambtsdragers, vrijwilligers.

Vertrouwenspersonen:
Rien Goedegebure, Mirjam Schreuder

Financiën & Beheer


Voorzitter, techniek, personeel: Jan Hania 
Secretaris, personeel: Hilly Kool
Penningmeester, vrijwilligers, (Leden-)Administratie: 
Peter van der Molen, Postbus 24. 1687 VR  Wognum
leden@protgemwognumbsn.nl
Boekhouder, adviseur: Herman Borger 
Adviseur techniek: Rogier Smit

Bankrekeningnummers
NL09 RABO 03716 06020  
NL86 RABO 03629 50910
Prot. Gemeente Wognum/BSN 
Lees meer 

Kosters


Wognum: 

Hannelore Lamers [06-10631859
koster.kerk@gmail.com
Steven Wagenaar [06-14865103 (hulpkoster)
Kerk [0229-574162

Sijbekarspel:
Sam Vlaar [0229-590555

Benningbroek:
Steven Wagenaar [06-14865103

Met de auto


De auto rijdt voor wie slecht ter been is en graag de kerkdienst wil bijwonen.
U kunt contact opnemen met
Hilly Kool [06-23201961

Vieringen


Coördinator: Arienne Brinkman;

Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij,
Lammy Taanman, Bernice Zuidhof
Lees meer 

Streamteam kerkdiensten


Coõrdinatoren:
Peter van der Molen, Jan Boven;

Pieter Gorter, Joost van der Kooij, 
Mirjam Schreuder

Webmaster:
Koos Taanman

K!ND


Renate Koren, Ton Novotný

Bijna elke tweede zondag van de maand in de kerk van Wognum zitten de kinderen tijdens de dienst apart om te luisteren naar een bijbels verhaal, te knutselen, te kleuren, te tekenen en voor de gezelligheid met elkaar.
Ze vinden het leuk om te horen uit de bijbel, erover te tekenen. Ze voelen zich thuis. Dat is toch geweldig?
De kinderen kunnen altijd helpen bij een kerkdienst, zoals uitdelen van liturgieën, aansteken van tafelkaarsen, collecteren. Ook bij het Avondmaa lkunnen kinderen een helpende hand bieden.

Elk kind is bij ons welkom, want wij zijn een kerk voor oud en jong. Kerk bij ons is erg leuk. Als er meer kinderen zijn? We denken erover om dan ook bijna elke vierde zondag van de maand samen te komen.
Wilt uw kind ook eens meedoen? Laat het ons weten, want we hebben plek voor iedereen.
Als afsluiting wordt tegen het begin van de zomer een dagje uit voor K!ND georganiseerd. 
Ton Novotný

Lectoren


Coõrdinator: Tryja Boven;

Marjon Toebes, Bernice Zuidhof,
Koos & Lammy Taanman

Organisten & 4Cantorij


Arjen de Boer [06-44448241 - adeb74@hotmail.com
Christine Janssen - christinejanssen13@gmail.com
Jeroen Rijpkema [06-42140522 - johannes_strumpfler1777@hotmail.com
Harry Toebes [06-22491738 - htoebes@stipte.nlDe 4Cantorij neemt deel aan het geheel van de liturgie.
Het koor maakt deel uit van de gemeente, bestaat ook uit gemeenteleden.
De 4Cantorij repeteert in de kerk van Benningbroek
(bijna) elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Als je wilt meezingen, ben je van harte welkom.
Meld je dan aan bij 
dirigent Joost van der Kooij:  
joostvanderkooij@online.nl

Koren in Wognum

 

Ekklesia koor
Op (bijna) elke  maandag van 16.00 - 17.30 uur in de kerk van Wognum onder leiding van Jerry Korsmit.
Inloop vanaf 15.30 uur.
De maandag voor de kerkdienst begeleidt Dick Grasman het koor op de piano.
Zing je graag? Kom dan een keer meedoen! Versterking is (zeer) welkom.
Contactpersoon namens het bestuur: Annemiek Schouten (06-26045898)
Het Westfries Mannenkoor heeft ongeveer 40 leden: eerste en tweede tenoren, baritons, bassen.
Repetitie (bijna) elke donderdag in de Protestantse Kerk aan de Raadhuisstraat in Wognum van 20.00 tot 22.00 uur onder leiding van dirigent Bas Halsema met begeleiding van pianist Hans Weenink.
Studiemateriaal om te oefenen op de computer wordt ter beschikking gesteld.
aanmelden@westfriesmannenkoor.nl

Diaconaat

Ton Novotný - ambtsdrager, voorzitter
Lammy Taanman - ambtsdrager, secretaris
Rens Opbroek - ambtsdrager, penningmeester

Anneke van Eck, Thea Borger, Elly Sprong
 
diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Bankrekeningnummer
NL19 RBRB 0825 0203 87
Lees meer 

Pastoraat


Arienne Brinkman, Tryja Boven, Ina Broekhuizen,, 
Tiny Irgolitsch. Bernice Zuidhof

Koffie/thee-met-contact:  Een praatje met elkaar maken in de ontmoetingsruimte van de kerk in Wognum, iedere eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
Geen kosten. Iedereen is welkom.
Wie wil meehelpen, kan zich opgeven bij een van de leden van de taakgroep.

Licht en gedicht: Die ochtend is ook de kerkruimte open. Een kaars brandt, er ligt een gedicht om te lezen,  mee te nemen. Een moment van rust, bezinning. U bent daar welkom ook zonder aan koffie/thee-met-contact deel te nemen.


Bezoekgroep

Coördinatie: Ina Broekhuizen 
Bezoek aan kerkleden die daar prijs op stellen.
Met een luisterend oor laten we de mensen hopelijk een lichtpuntje zien.
Nieuwe bezoekers zijn altijd welkom.
Lees meer 

Communicatie


Coõrdinator: Rens Opbroek

Klankbord:
- klankbord@protgemwognumbsn.nl
- Redactie: Ina Broekhuizen, Hugo Pijl, Piet Rietveld

Website:
- www.protgemwognumbsn.nl
- webmaster#protgemwognumbsn.nl (# = @)
Redactie: Koos Taanman

Facebook: Vierkant Samen
- vierkantsamen@hotmail.nl
Redactie: Arienne Brinkman

Planning streamteam, ouderlingen, lectoren:
Tryja Boven: tryjaboven@gmail.com
Jan Boven: janboven1950@gmail.com