Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Het Vierkant
 
 
Rondje door Het Vierkant Rondje door Het Vierkant
Onze gemeente heet Het Vierkant. Deze naam is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij. Ook refereert de naam aan het feit dat de gemeente uit vier dorpen bestaat: Benningbroek, Nibbixwoud, Sijbekarspel en Wognum.
Van oorsprong zijn dit agrarische dorpen, halverwege de vorige eeuw is de bevolkings-samenstelling langzaamaan veranderd als gevolg van de ‘overloop’. Dit heeft ook invloed op
onze gemeente, die een rijke schakering aan leden bezit.

   
   Het Vierkant telt drie monumentale kerken,
   bijna vierhonderd gemeenteleden
   onder wie vrijwilligers,
   drie organisten, een cantorij, 
   een koster per locatie.
                                                       

De gemeente heeft een aantal bezittingen waaronder de drie genoemde kerken, een tweetal huizen, grond en roerende zaken. Wij maken deel uit van de ring Hoorn/Enkhuizen die valt onder de classis Noord-Holland.

 

  
            
 
Wognum
 Benningbroek


 Sijbekarspel

Onze gemeente wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen.
In verkondiging en uitleg is er vrijheid van spreken. De Bijbel is daarbij de bron van waaruit wij handelen en het leven van Jezus onze inspiratie.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen bij ons. We ontplooien activiteiten met elkaar en trachten naar elkaar om te zien. Er is contact met de buurgemeenten en de rooms-katholieke parochies. Er worden bijvoorbeeld oecumenische diensten georganiseerd.


Oecumenische viering in de open lucht

We stimuleren en motiveren elkaar zodat we een kerk zijn die zich verder ontwikkelt en zichtbaar is in de dorpen. Dit laatste uit zich onder meer in een kerstmarkt, wandelingen en fietstochten.
Ook worden de kerkgebouwen gebruikt voor repetities, concerten, tentoonstellingen e.d.

Themadienst in Benningbroek

Voor een goede organisatie binnen onze kerk zijn er diverse taakgroepen, elk met een eigen aandachtsgebied. In de Taakgroepen mogen naast de bevestigde ambtsdragers ook vrijwilligers en adviseurs zitting hebben. Zij hebben echter geen stemrecht.

Communicatie is belangrijk. Een ieder wordt op de hoogte gehouden van plannen en activiteiten door middel van het Klankbord, Klankbord Expres (voor snelle berichtgeving), dorpsbladen, onze website en Facebook.

We maken ons zorgen over de terugloop van het aantal lidmaten en de toenemende vergrijzing van de gemeente. Daarnaast is het proces van het afstoten van kerkgebouwen gaande.

Onze kernwoorden zijn: welkom, gastvrijheid, open blik, aandacht voor verschillende doelgroepen, omzien naar de ander – dit alles met als basis de liefde en bemoediging van God en de voorbeelden die Jezus Christus ons geeft.

Wees welkom in Het Vierkant en vier met ons het leven
dat uit Gods eigen hand aan de wereld is gegeven.

 Gespreksgroep ouderen                                               
                                                                                                         
   
                                                                                                                           
 

Kerkdienst in Benningbroek.
terug
 
 
 
 
Veertigdagentijdkalender

 

 
Kerkdienst
>Lees meer> onder menuknop Kerkdiensten
In de 40-dagentijd liturgische stukken van Roel Brinkman 
onder menuknop Inspiratie

 
 

Oostwoud, Oosteinde 44
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00Uitzending
Liturgie

Palmpasen


meer details

Wognum Westfriese Ekklesia
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00

westfrieseekklesia.nl
Koor met Jerry Korsmit,
pianist: Dick Grasman

Jaarthema:  “Inspirerende liederen - bron van bezieling”
Toespraak: Kees Swan
Gij die de stomgestalgen mond verstaat - Verzameld Liedboek 658
Wie een toespraak houdt, kiest een lied van Huub Oosterhuis waardoor die geraakt is; een lied dat voortkomt uit de bijbelse traditie, dat een actuele betekenis heeft.
Deze liederen nemen een essentiële plaats in de diensten. In veel liederen gaat het over een visioen van vrede dat haaks staat op het alledaagse leven,  de gangbare manier van denken.

Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
...
Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe


 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.