Protestantse Gemeente Het Vierkant

Pastoraat


We proberen vorm, inhoud te geven
aan het pastoraat binnen onze gemeente.

Arienne Brinkman, Tryja Boven,
Barbara Donker, Cobi Louissen,
Bernice Zuidhof
terug