Pastoraat Pastoraat
We proberen vorm, inhoud te geven
aan het pastoraat
binnen onze gemeente.
Graag breiden we de taakgroep uit.
Belangstelling? Voor meer informatie:
predikant.pknhetvierkant@gmail.com
terug