Vieringen Vieringen
Doelen:
Jonge gezinnen bij de kerk betrekken.
Bijzondere vieringen vormgeven.

Reguliere werkzaamheden:
Wij willen onze erediensten zo invullen dat wij verschillende doelgroepen bedienen.
De 1e zondag van de maand: traditionele kerkdienst in Benningbroek
(doelgroep: ouderen).
De 2e zondag: themadienst in Wognum met K!ND, gericht op jonge gezinnen.
De 3e zondag: missionaire muziekdienst in Sijbekarspel
(doelgroep: cultureel geïnteresseerde ‘randkerkelijken’).
De 4e zondag: kerkdienst in Wognum
Wanneer ook de 4Cantorij deelneemt aan een viering wordt deze natuurlijk bij de voorbereiding betrokken.
We streven er naar ongeveer zes keer per jaar bijeen te komen bij iemand van de taakgroep thuis.
We willen boeiende vieringen maken, geven hierdoor een impuls aan onze erediensten, b.v. door mensen uit te nodigen die daar aan kunnen bijdragen.
Een paar keer per jaar bereiden de leden van de taakgroep een bijzondere viering voor.
In juni wordt het werkplan voor het volgende seizoen opgesteld.

Speerpunten:
Wij willen de inhoudelijke lijn van de erediensten vasthouden met regelmatige brainstorms.
Onze taak is daarbij meer inhoudelijk en minder faciliterend.
Wij willen hierbij de erediensten evalueren, vooruit kijken naar nieuwe diensten en ons ook richten op andere vormen van vieren, b.v. Thomasviering, Taizéviering.
Wij willen samen met de leiding van K!ND, met name de 2e zondag van de maand, aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen.
Een paar keer per jaar bereiden de leden van de taakgroep een bijzondere viering voor.
Een belangrijk speerpunt is de invulling van de muziekdiensten in Sijbekarspel.
terug