Protestantse Gemeente Het Vierkant

Vieringen

Werkplan taakgroep Vieringen

Doel
Diensten/vieringen samenstellen, aantrekkelijk voor een breed publiek.
Jongeren, jonge gezinnen en nieuwe gemeenteleden bij de kerk betrekken.
Bijzondere vieringen vormgeven.

De erediensten zo invullen dat wij verschillende doelgroepen bedienen.
Traditionele kerkdienst (doelgroep: ouderen).
De 2e zondag: Themadienst in Wognum met K!ND, gericht op jonge gezinnen.
Muziekdienst (Doelgroep: cultureel geïnteresseerde ‘randkerkelijken’).
Wanneer de 4Cantorij deelneemt wordt deze uiteraard bij de voorbereiding betrokken.
We streven er naar ongeveer zes keer per jaar bij elkaar te komen bij een van de leden van de taakgroep.
We willen laagdrempelige vieringen maken, in de breedste zin van het Woord, 
een impuls aan de erediensten gevend, door bijvoorbeeld mensen uit te nodigen
en wellicht nieuwe gemeenteleden welkom te heten.
Enkele malen per jaar bereiden de leden van de taakgroep een bijzondere viering voor.
In juni wordt het werkplan voor het volgende seizoen opgesteld.

Speerpunten
De inhoudelijke lijn van de erediensten vasthouden door regelmatig te brainstormen.
Onze taak is om daarbij inhoudelijk in de dienst bij te dragen.
Wij evalueren iedere eredienst die door ons is verzorgd, kijken vooruit naar volgende diensten.
We willen ons richten op andere vormen van vieren.
Wij streven ernaar om de kerkdienst aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen, samen met de leiding van K!ND, met name op de 2e zondag van de maand .
Een paar keer per jaar bereiden de leden van de taakgroep een bijzondere viering voor.
Een belangrijk speerpunt hierin is de invulling van de muziekdiensten.

Publiciteit
De publiciteit wordt door de taakgroep gecommuniceerd naar de redactie van Klankbord,
de website, de Facebookpagina Vierkant Samen.
Ina Broekhuizen verzorgt de publiciteit naar de media op papier.

Vooruitkijken
In 2022-2023 zijn wij voornemens om verschillende kerkdiensten samen te stellen.
We willen de muziekdiensten nieuw elan inblazen. Dit zal tijd kosten. Er is goede hoop.

We denken ook aan het voorbereiden van kerkdiensten samen met u. Binnen de gemeente leven ideeën,  suggesties die we voor vieringen kunnen inzetten. Die kunt u ons aanreiken. Misschien wilt u eens helpen voorbereiden of u doet liever een keer actief mee aan de uitvoering van een kerkdienst. Zoals een muziekdienst, een themadienst of juist een traditionele dienst. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën.
Laat het ons maar weten na een kerkdienst of tijdens een ander moment. U kunt ook een bericht sturen naar ariennestoffers@gmail.com.
 
terug