Protestantse Gemeente Het Vierkant

Taakgroep Vieringen

Werkplan taakgroep Vieringen

Doel
Diensten/vieringen samenstellen, aantrekkelijk voor een breed publiek.
Jongeren, jonge gezinnen en nieuwe gemeenteleden bij de kerk betrekken.
Bijzondere vieringen vormgeven.

De erediensten zo invullen dat wij verschillende doelgroepen bedienen.
De 1e zondag: Traditionele kerkdienst in Benningbroek (doelgroep: ouderen).
De 2e zondag: Themadienst in Wognum met K!ND, gericht op jonge gezinnen.
De 3e zondag: Muziekdienst in Sijbekarspel
(Doelgroep: cultureel geïnteresseerde ‘randkerkelijken’).
De 4e, 5e zondag: kerkdienst in Wognum, wellicht aangevuld.
Wanneer de 4Cantorij deelneemt wordt deze uiteraard bij de voorbereiding betrokken.
We streven er naar ongeveer zes keer per jaar bij elkaar te komen
bij een van de leden van de taakgroep thuis.
We willen laagdrempelige vieringen maken, in de breedste zin van het Woord,
een impuls aan de erediensten gevend, door bijvoorbeeld mensen uit te nodigen
en wellicht nieuwe gemeenteleden welkom te heten.
Enkele malen per jaar bereiden de leden van de taakgroep een bijzondere viering voor.
In juni wordt het werkplan voor het volgende seizoen opgesteld.

Speerpunten
De inhoudelijke lijn van de erediensten vasthouden door regelmatig te brainstormen.
Onze taak is om daarbij inhoudelijk in de dienst bij te dragen.
Wij evalueren iedere eredienst die door ons is verzorgd, kijken vooruit naar volgende diensten.
We willen ons richten op andere vormen van vieren.
Wij streven ernaar om samen met de leiding van K!ND, met name de 2e zondag van de maand,
aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen.
Een paar keer per jaar bereiden de leden van de taakgroep een bijzondere viering voor.
Een belangrijk speerpunt hierin is de invulling van de muziekdiensten in Sijbekarspel.

Publiciteit
De publiciteit wordt door de taakgroep gecommuniceerd naar de redactie van Klankbord,
de website, de Facebookpagina Vierkant Samen.
Ina Broekhuizen verzorgt de publiciteit naar de media op papier.

Evaluatie
Tijdens de Covid-19-periode is de taakgroep acht keer bij elkaar geweest.
De muziekdiensten hebben geen doorgang gevonden.
 De taakgroep heeft de dienst op Goede Vrijdag verzorgd.

Vooruitkijken
In 2022-2023 zijn wij voornemens om de Startdienst, Top-2000-dienst, de dienst op Goede Vrijdag, wellicht nog andere diensten samen te stellen.
We willen de muziekdiensten in Sijbekarspel nieuw elan inblazen. Dit zal tijd kosten.
Niet iedere dienst in Sijbekarspel zal meteen een muziekdienst zijn; er is goede hoop.
 
terug