Protestantse Gemeente Het Vierkant

Voormalige kerk Nibbixwoud

Na de Reformatie werd de van oorsprong roomse kerk een hervormde.
In een latere periode werden de weinige protestanten in Nibbixwoud in de erediensten voorgegaan door de predikant uit Hauwert.
Door de vele overstromingen tijdens de wintermaanden werden deze diensten geleid door de predikant uit Benningbroek, omdat vanuit dat dorp Nibbixwoud gemakkelijker bereikbaar was.
In een later stadium ontstond de combinatie Benningbroek-Nibbixwoud.
Eens per vier weken werd de dienst in Nibbixwoud gehouden.
Door de samenvoeging van deze twee kerken kwamen de bezittingen van de gemeente uit Nibbixwoud - circa 20 hectare landerijen - onder beheer van de Hervormde Kerk van Benningbroek.
Rond het jaar 1820 verkeerde de losstaande toren van het Bessie in een zodanige staat, dat deze moest worden afgebroken.
Er werd toen een houten torentje door middel van een zogenaamde dakruiter op het kerkje geplaatst.
Rond 1830 raakte het Bessie zodanig in verval dat men besloot een nieuwe kerk bouwen.
De kerk werd kleiner gemaakt. Het grootste gedeelte van de tufstenen muren werden gesloopt. In 1834 werd het herrezen Bessie ingewijd door Ds. Kuitert.

Omstreeks het jaar 1860 ontstond onder de Hervormde gemeenteleden in Nibbixwoud weer de behoefte zelfstandig door te gaan met een eigen Kerkenraad.
Men bleef wel gebruik maken van de predikant uit Benningbroek, die eens per vier weken de eredienst verzorgde.
Op 10 september 1864 werd naast het Bessie de eerste steen gelegd voor een nieuw raadhuis. Een plaquette in de muur herinnert nog aan deze gebeurtenis.
Het aantal Hervormden was rond 1945 zodanig klein geworden, dat men besloot de Hervormden van de Oosterwijzend - het Midwoudse gedeelte - bij Nibbixwoud onder te brengen, echter wel met het recht mee te mogen loten bij het eventueel vrijkomen van landerijen.
Indien de kerk in Nibbixwoud niet levensvatbaar zou blijken te zijn, dan zouden deze gemeenteleden weer terugkeren naar de Hervormde kerk van Midwoud.
En zo geschiedde het, want na het vertrek van Ds. Verdonk en mede door het geringe aantal leden werden de diensten gestaakt en ging de kerk in ruste.
Het kerkje raakte steeds meer in verval en er ontstonden plannen tot de sloop van het Bessie. Dat ging een aantal Nibbikkers toch te ver en men richtte een commissie op.
De doelstelling was het gebouw proberen te behouden en en er een cultureel centrum van te maken.
Alkmaar verleende toestemming; echter wel met de voorwaarde dat - bij de overdracht van het gebouw aan de inmiddels gevormde Stichting Cultureel Centrum Nibbixwoud er wel zonder betalingen erediensten in mochten worden gehouden.
Wel betaalt onze kerk een kleine jaarlijkse bijdrage voor de energiekosten. De stichting betaalde voor de overdracht een symbolische gulden (nu € 0,45).
In 1979 vond ook de gemeentelijke herindeling plaats, waarbij Nibbixwoud en Wognum werden samengevoegd.
De leden van deze stichting maakten plannen voor de aaneenkoppeling en de grondige renovatie van de twee gebouwen.
Langzamerhand kwam ook de bevolking van Nibbixwoud in beweging om een handje mee te helpen.
De middenstand liet zich ook niet onbetuigd en leverde de materialen tegen inkoopsprijs.
Vele, vele avonden en zaterdagen waren vrijwilligers en leden van de stichting aan het werk.
Op 22 augustus 1980 werd het complex officieel geopend en daarna feestelijk in gebruik genomen.

Het cultureel centrum Bessie bestaat uit de volgende ruimten: de zaal met balkon (het voormalige kerkje), de raadzaal en de vroegere secretarieruimte.
De ramen van het voormalige kerkje geven - tesamen met de drie koperen kroonluchters - toch het gevoel dat wij ons in de kerk bevinden.
terug