Protestantse Gemeente Het Vierkant

Website wegwijs

Koos Taanman - webmaster#protgemwognumbsn.nl (# = @)

In dit artikel maak ik u wegwijs op onze website.

Menuknoppen
Welkom: Nadat u in de browser hebt ingetypt: Protestantse Gemeente Het Vierkant  kunt u hier lezen over de naam 'Het Vierkant' en het jaarthema.
Actueel: De laatste actuele kerkinformatie over wat er binnen en buiten de kerk gebeurt.
Agenda: De bijeenkomsten die worden verwacht met uitzondering van de kerkdiensten. 
Muziek & Expositie: Een gevarieerd programma 'voor elk wat wils'.
Kerkblad Klankbord:  U treft hier de nieuwste Klankbord aan.
Klankbord - een keer per twee maanden -, de website - dagelijks actueel -, 
zijn beide op hun eigen manier bedoeld om -contact met elkaar te onderhouden,
-op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.
Kerkdiensten: van de vorige, huidige en volgende maand(en). U kunt deze daar digitaal volgen of terugkijken.
Diaconie & Coll€ct€-doelen: Naar elkaar om zien, elkaar helpen, de zwakkeren beschermen. Daarnaast is er een jaardoel waarvoor behalve de collecten ook verschillende activiteiten worden georganiseerd. 
Kerkenraad: voor het (laatste) nieuws en andere bijzonderheden.
Organisatie: Informatie over onder meer de taakgroepen, kosters, organisten.
Kerkgebouwen: Overzicht over onze kerken, het gebruik, de geschiedenis.
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. 
De ANBI-status geeft de mogelijkheid giften af te trekken voor de belasting.   
Internetlinks: verwijzen naar informatie die de kerk in het algemeen betreft.

Mocht u toch de weg op de website kwijtraken, klik dan op 'zoeken' en u vindt waar u naar zoekt.

Waarom is deze website er?
Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.
Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.
Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.
Het is snel aan te passen. Actueel.


Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.
Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen? U stuurt een e-mailbericht naar de webmaster.
Indien gewenst komt het op de website, het streven is vrijwel direct, meestal dezelfde dag.


De website stáát Vierkant achter u!
terug