Protestantse Gemeente Het Vierkant

Website wegwijs

De website stáát Vierkant achter u!

webmaster@protgemwognumbsn.nl
Koos Taanman


Menuknoppen
Welkom: in de Protestantse Gemeente Het Vierkant  
Hier staat algemene informatie.
Een hyperlink (of kortweg link) – verbinding of koppeling – is bij een computer en internet een verwijzing (referentie) in een hypertekst die u kunt volgen om naar een andere plaats te gaan met een muis waarvan de cursor op de link wordt geplaatst en de linker muisknop wordt aangeklikt, of bij het  aanraakscherm (op de mobiele telefoon) door de link aan te raken.

Actueel: De actuele kerkinformatie over wat er binnen en buiten de kerk gebeurt.

Agenda: De bijeenkomsten die worden verwacht met uitzondering van de kerkdiensten. 

Kerkblad:  U treft hier de nieuwste Klankbord aan.
Klankbord - een keer per twee maanden -, 
de website - dagelijks actueel -, 
zijn beide op hun eigen manier bedoeld om
-contact met elkaar te onderhouden,
-op de hoogte te zijn en te blijven van waar Het Vierkant mee bezig is.

Klok & Lied voor vrede: Met het luiden van de klok voor vrede vragen we om vrede, troost, hoop, verbinding.

Kerkdiensten:: van de vorige, huidige en volgende maand(en).
U kunt deze daar of in de rechterkolom digitaal (terug-)zien.
Ook (gezamenlijke) kerkdiensten vanuit andere plaatsen zijn hier te volgen, zoals Oostwoud, of de Hiëronymuskerk in Wognum.
Of de cantatedienst in de Westerkerk in Amsterdam.   

Inspiratie: Creatieve gedachten, bezieling, bemoediging.

Kerkenraad: voor het (laatste) nieuws en andere bijzonderheden.

Diaconie & Coll€ct€-doelen: Naar elkaar om zien, elkaar helpen, de zwakkeren beschermen.
Er is een jaardoel waarvoor collectes en activiteiten worden georganiseerd. 

Organisatie: Informatie over onder meer de taakgroepen, kosters, organisten.

Kerkgebouwen: Overzicht over onze kerken, het gebruik, de geschiedenis.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. 
De ANBI-status geeft de mogelijkheid giften af te trekken voor de belasting.   

Internetlinks: verwijzen naar informatie die de kerk in het algemeen betreft.

Mocht u toch de weg op de website kwijtraken, klik dan op 'zoeken' en u vindt waar u naar zoekt.

Waarom is deze website er?
Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.
Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.
Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.
Het is snel aan te passen. Actueel.


Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.
Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen? U stuurt een e-mailbericht naar de webmaster.
Indien gewenst komt het op de website, het streven is vrijwel direct.
terug